Przejdź do treści

Niemcy: Wypłata Kinderfreizeitbonus już w sierpniu!

26/07/2021 11:34

Jednorazowy bonus w wysokości 100 euro zostanie wypłacony w sierpniu. Przysługuje rodzinom o niskich dochodach. Świadczenie ma na celu rekompensatę skutków pandemii koronawirusa.

W sierpniu 2021 zostanie wypłacony bonus wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży Kinderfreizeitbonus. 100 euro na każde dziecko otrzymają rodziny potrzebujące i rodziny o niskich dochodach. Jednorazowy dodatek został uchwalony przez Bundestag w czerwcu 2021 i ma na celu rekompensatę skutków pandemii koronawirusa, przez którą dzieci przez wiele miesięcy nie mogły uczęszczać do szkoły, spotykać się z rówieśnikami, rozwijać swoich zainteresowań i itp.

Skorzystają z niego rodziny:
pobierające zasiłek Hartz IV,
mające prawo do zasiłku mieszkaniowego (Wohngeld),
mające prawo do Kindergeldzuschlag,
osoby otrzymujące świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl.
Rząd federalny przeznaczył na nową pomoc 270 milionów euro. Większość rodzin nie musi w tym celu składać osobnego wniosku. Kinderfreizeitbonus zostanie wypłacany automatycznie rodzinom otrzymującym dodatek na dziecko, dodatek mieszkaniowy lub pomoc społeczną otrzymują go od swojej Familienkasse. Natomiast rodziny, które otrzymują tylko zasiłek mieszkaniowy (Wohngled) i nie otrzymują Kindergeldzuschlag, jak również rodziny, które otrzymują pomoc społeczną (Sozialhilfe), muszą złożyć nieformalny wniosek w swojej właściwej Familienkasse.
źródło: Bundesregierung.de, PolskiObserwator.de

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24