Przejdź do treści

Podwyżka limitu dochodów Midijob w 2023 zatwierdzona. Oto ile wyniesie

06/10/2022 09:59
Podwyżka limitu dochodów Midijob w 2023 roku

Praca w Niemczech: Podwyżka limitu dochodów Midijob w 2023 roku. Podwyżka jest rezultatem III pakietu pomocowego w Niemczech przygotowanego przez rząd koalicyjny.

Podwyżka limitu dochodów Midijob w 2023 roku

5 października rząd federalny zatwierdził podwyżkę górnego limitu zarobków dla osób wykonujących pracę na tzw. Midijob. Zostanie on zwiększony z 1600 do 2000 euro. Podwyżka jest rezultatem III pakietu pomocowego w Niemczech przygotowanego przez rząd koalicyjny w celu wsparcia obywateli w kryzysie energetycznym.

„Gwałtowny wzrost cen energii i żywności jest dużym obciążeniem dla obywateli”, powiedział minister pracy Hubertus Heil, dodając, że środki zawarte w pakiecie złagodzą niektóre z tych kosztów.

Dodał także, że samo zwiększenie progu zarobków na Midijob odciąży pracowników podlegających składkom na ubezpieczenie społeczne o niskich zarobkach o 1,3 mld euro, bez konieczności rezygnacji z ochrony socjalnej. „W ten sposób zapewniamy ukierunkowaną pomoc osobom o niskich dochodach” – podkreślił Heil.

W przeciwieństwie do Minijob, osoby zatrudnione w ramach Midijob nie są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Podlegają jednak rozłożonym stawkom obniżonym. Pracownicy nie muszą płacić pełnych składek na ubezpieczenie społeczne, dopóki nie osiągną górnego limitu wynoszącego obecnie 1600 euro, a od 1 stycznia 2023 roku 2000 euro.

Czym jest Midijob?

„Midijob” to wariant pracy zarobkowej, w którym pracownicy zarabiają niewiele, ale nie mieszczą się w granicach wytyczonych dla „Minijob”. Pomimo tego, że ten rodzaj zatrudnienia jest nadal mało znany, w Niemczech zatrudnionych na Midijob jest około 3,5 miliona osób.

Zalety pracy na Midijob

  • Uprawnienie do emerytury: Osoby zatrudnione na Midijob mają prawo, podobnie jak pracownicy pełnoetatowi, do emerytury.
  • Pełna ochrona: Pracownicy mają prawo do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na opiekę długoterminową oraz do chorobowego.
  • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: Pracownik, który pracuje przez co najmniej 1 rok, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 60% średnich zarobków netto (okres: ostatnie 12 miesięcy). Jeśli pracownik ma dzieci, odsetek ten wynosi aż 67%.

Wady pracy na Midijob

  • Odliczenia podatkowe: W przeciwieństwie do pracowników pozostających w stosunku pracy typu Minijob, pracownicy tzw. zatrudnienia w obszarze przejściowym (Beschäftigungen im Übergangbereich), czyli Midijob muszą płacić podatki. Dlatego też zarobek brutto nie oznacza płacy netto. Faktyczna płaca jest niższa.

Kto nie może pracować na Midijob?

Na zasadzie Midijob nie mogą pracować osoby uczące się, praktykanci, osoby uczące się na studiach dualnych, wolontariusze i osoby odbywające służbę zastępczą. Także w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin i kursów w ramach aktywizacji bezrobotnych przepisy Midijob nie obowiązują.

Czy zatrudnieni na Midijob mają prawo do urlopu?

Tak, osoby zatrudnione na Midijob mają prawo do urlopu. Dokładna liczba dni urlopu musi być określona w umowie o pracę.

Ogólnie rzecz biorąc, każdy pracownik ma określone prawnie minimalne prawo do urlopu – niezależnie od stosunku pracy, w którym jest zatrudniony. Więcej na temat prawa do urlopu w Niemczech pisaliśmy TUTAJ.

W ten sposób można obliczyć prawo do urlopu:

  • Prawo do urlopu w dniach = 24/6 x liczba dni roboczych w tygodniu (wartość średnia)

Przykład: 

Twój kolega Adam pracuje 20 godzin tygodniowo. Ale przychodzi do pracy codziennie, 5 dni w tygodniu.

  • 24/6 x 5 = 20 dni urlopu

Jego koleżanka Rebecca również pracuje 20 godzin. Ale rozkłada te godziny na 4 dni. W przeciwieństwie do Adama ma prawo do tylko 16 dni urlopu:

  • 24/6 x 4 = 16 dni urlopu

źródło: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), PolskiObserwator.de