Przejdź do treści

Świadczenia rodzinne w Niemczech

23/06/2016 13:24

Pracujesz w Niemczech i masz dzieci? Jeśli tak, to możesz ubiegać się zasiłek na dzieci Kindergeld. Tłumaczymy, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z tego rodzaju pomocy i czy opłaca się równocześnie korzystać z programu „Rodzina 500+”.

Kto może ubiegać się o Kindergeld?

child-1465316_1280O zasiłek na dzieci mogą ubiegać się rodzice/rodzic zatrudnieni w Niemczech. Należy podkreślić, że przyznawany jest nie tylko na dzieci przebywające w Niemczech, ale także na te mieszkające w Polsce, do ukończenia ich 18 roku życia, a w przypadku, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują – do ukończenia 25 roku życia. Zasiłek można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy. O Kindergeld można ubiegać się aż do 4 lat wstecz.

Kindergeld i Rodzina 500+

Polscy emigranci często zastanawiają się w którym kraju złożyć wniosek o zasiłek rodzinny jako pierwszy – w Polsce, czy w Niemczech. Istotne znaczenie w tej kwestii ma to, w którym kraju wykonywana jest działalność zawodowa oraz w jakim kraju mieszkają dzieci.

Pierwszeństwo wypłacania świadczenia posiadają Niemcy, jeśli jeden ze współmałżonków pracuje na terenie Niemiec, a drugi nie jest tam zatrudniony. Natomiast jeśli działalność zawodowa wykonywana jest w dwóch różnych krajach np. gdy małżonek pracuje w Niemczech, a współmałżonek pracuje w Polsce, wówczas pierwszeństwo wypłaty posiada Państwo w którym mieszkają dzieci. W przypadku, gdy oboje z małżonków zatrudnieni są w Niemczech, pierwszeństwo wypłacania świadczenia posiadają Niemcy.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła program „Rodzina 500 plus” przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie wypłacane, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jest to zgodne z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która ma nie dopuszczać do kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych.

Zgodnie z tą zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw (z reguły właściwym do wypłaty świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana jest praca).

Świadczenia takie mogą być pobierane w dwóch państwach, ale nie w pełnej wysokości. W takim przypadku jedno państwo wypłaci pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, a drugie – tzw. dodatek dyferencyjny, czyli kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością świadczeń polskich, a świadczeń danego kraju. W związku z tym można ubiegać się w Niemczech o dodatek dyferencyjny wtedy przyznane świadczenie niemieckie zostanie pomniejszone o kwotę polskiego zasiłku w tym wypadku 500 zł. Jednak jeśli pierwszeństwo wypłaty posiadają Niemcy, nie mamy możliwości starania się o 500+, ponieważ kwota zasiłku Kindergeld jest zdecydowanie wyższa.

 

Wysokość Kindergelt

Zarówno na pierwsze, jak i drugie dziecko wypłacane jest w 2017 roku 192 euro, na trzecie 198 euro, a na każde kolejne 223 euro.

Dodatkowy zasiłek rodzinny

Niemiecki system świadczeń socjalnych przewiduje także dodatkowe świadczenie dla osób, które zarabiają mniej niż przeciętne niemieckie zarobki. Mowa o Kinderzuschlag – dodatku do zasiłku rodzinnego z Niemiec.

Aby móc skorzystać z tej pomocy, należy spełnić dodatkowe warunki:

  • dzieci, również te, które nie ukończyły 25 roku życia muszą mieszkać we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z rodzicami;
  • przychody rodziców są niewystarczające, aby zapewnić rodzinie minimalny standard życia;
  • rodzice są uprawnieni do pobierania świadczeń socjalnych i zasiłków dla bezrobotnych.

Kwota wypłacanego dodatku jest obliczana na podstawie dochodów obojga rodziców (opiekunów). Maksymalnie wynosić ona będzie od 1 lipca br. 170 euro/miesiąc na każde dziecko przebywające w gospodarstwie domowym. Jest ona wypłacana razem z zasiłkiem rodzinnym.

 

Ostatnia aktualizacja artykułu: 17 stycznia 2017 roku

_____________________________________

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24