Przejdź do treści

Płaca minimalna w Niemczech: Stawki obowiązujące od 1 października 2022

12/10/2022 15:36 - AKTUALIZACJA 15/01/2024 18:34
Płaca minimalna w Niemczech 2022

Praca w NiemczechPłaca minimalna w Niemczech 2022Od 1 października 2022 roku w Niemczech zaczęły obowiązywać wyższe stawki płacy minimalnej (niem. Mindestlohn). Stawka godzinowa wzrosła do 12 euro brutto za godzinę. Oznacza to, że miesięczne ustawowo gwarantowane minimalne wynagrodzenie osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin wynosi obecnie w Niemczech 1980 euro brutto. Po październikowej podwyżce płaca minimalna w Niemczech stała się drugą najwyższą w Unii Europejskiej. Czytaj dalej poniżej

>>>Zarobki w Niemczech 2022. Sprawdź, jak przeliczyć wynagrodzenie brutto na netto

Płaca minimalna – Niemcy – 2022 rok

Płaca minimalna niem. Mindestlohn, to – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia. W Niemczech płaca minimalna ustalona jest dla stawek za godzinę pracy. Od 1 października 2022 r. płaca minimalna w Niemczech wynosić będzie 12 euro brutto za godzinę. Czytaj także: Zarobki w Niemczech. Sprawdź, jak przeliczyć wynagrodzenie brutto na netto

Należy pamiętać, że w Niemczech obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych, których stawki są wyższe.

Płaca minimalna w Unii Europejskiej 2022

Ustawowa płaca minimalna obowiązuje w 21 z 27 krajów Unii Europejskiej. Minimalne wynagrodzenie nie obowiązuje jedynie w Austrii, Finlandii, Szwecji, Włoszech oraz na Cyprze. Według danych Eurostatu w lipcu 2022 najwyższy poziom płacy minimalnej zanotowano w Luksemburgu i było to 2313 euro, na drugim miejscu uplasowała się Belgia z najniższą krajową w wysokości 1842 euro, a trzecim miejscu znalazła się Irlandia z pensją minimalną wynoszącą 1775 euro. Z kolei najniższe minimalne wynagrodzenie obserwowano w Bułgarii (363 euro), na Łotwie (500 euro) oraz na Węgrzech (504 euro). Po październikowej podwyżce płaca minimalna w Niemczech stała się drugą najwyższą w UE.

Płaca minimalna w Niemczech – informacje ogólne

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu Mindestlohngesetz z 11. sierpnia 2014 r. (BGBl. I S. 1348) obowiązuje w Niemczech od 2015 r. i zakłada, iż pracownicy nie mogą otrzymywać niższej płacy, niż ta ustalona przez rząd. Jednocześnie organizacje branżowe mają prawo do ustalania swoich stawek minimalnych, które oczywiście są wyższe. Czytaj dalej poniżej

Płaca minimalna w Niemczech: Branżowe płace minimalne

Branżowe płace minimalne obowiązują wszystkie osoby zatrudnione w danej branży, również te, które nie są związane układem zbiorowym.

>>>Premia inflacyjna dla pracowników do 3000 euro. Te firmy będą ją wypłacać

Przykłady branżowych stawek minimalnych

Jak już jednak wyjaśniliśmy w wielu branżach obowiązują wyższe stawki płacy minimalnej, które zostały ustalone przez związki zawodowe. Przykładowo w branży budowlanej minimalna stawka godzinowa dla pracownika niewykwalifikowanego wynosi we wszystkich regionach 12,85 euro. Istnieją jednak różnice w wynagrodzeniu pracowników  wykwalifikowanych: w zachodnich Niemczech stawka za godzinę pracy wynosi minimum to już 15,70 euro.

Czytaj także: Zarobki w Niemczech. Pensja brutto i netto – sprawdź ile, wynosi różnica

Kto nie otrzymał podwyżki płacy minimalnej w Niemczech od października 2022?

Istnieją jednak grupy pracowników, których ustawowe wynagrodzenie minimalne nie obowiązuje. Ustawowego wynagrodzenia minimalnego nie otrzymują:

  • pracownicy młodociani poniżej 18 roku życia bez zakończonego toku kształcenia zawodowego
  • pracownicy zarejestrowani w Niemczech jako osoby długotrwale bezrobotne podczas pierwszych 6 miesięcy po podjęciu pracy
  • określone grupy praktykantów
  • uczniowie zawodów.


Płaca minimalna w Niemczech – różnice w zarobkach w poszczególnych landach

Zarobki w Niemczech są bardzo zróżnicowane. Nie zależą one tylko od wykształcenia i branży, ale często także od rejonu kraju. Na wschodzie kraju zarobki są niższe, niż na zachodzie Republiki Federalnej Niemiec.

W całym kraju istnieje obowiązek wynagradzania pracowników zgodnie z ustalonymi przez rząd stawkami płacy minimalnej lub zgodnie z branżowymi stawkami płacy minimalnej. Wyjątek stanowi obecnie młodzież poniżej 18 lat, a także pewne grupy uczniów zawodu oraz zarejestrowani w Niemczech długotrwale bezrobotni.

Płaca minimalna w Niemczech: Odcinek z wypłaty w Niemczech

W Niemczech pracodawca jest zobowiązany do wręczenia pracownikowi tzw. odcinka w wypłaty.  Jest to pisemne pokwitowanie kwoty zarobionego wynagrodzenia oraz poszczególnych rodzajów dokonanych potrąceń.

>>>Lohnabrechnung: Wszystko co trzeba wiedzieć o pasku wypłaty w Niemczech

Płaca minimalna pracowników tymczasowych 2022

Od 1 kwietnia 2022 roku minimalna płaca dla pracowników tymczasowych i pracowników agencyjnych wynosi 10,88 euro za godzinę. Kwota ta jest nieco wyższa od ogólnie obowiązującej w Niemczech płacy minimalnej. Polskie opiekunki zatrudniane przez agencje pośrednictwa do pracy w Niemczech, polscy pracownicy budowlani i wszyscy inni pracownicy tymczasowi muszą otrzymywać wynagrodzenie na takich samych zasadach jak pracownicy niemieccy. Wkrótce płace minimalne w Niemczech ponownie wzrosną. Zgodnie z porozumieniem zwartym przez związki zawodowe płace będą rosły w trzech etapach – najpierw do 12,43 euro w październiku tego roku, następnie do 13 euro w kwietniu 2023 roku, a w trzecim etapie do 13,50 euro w styczniu 2024 roku.

Minijob a płaca minimalna w Niemczech w 2022 roku

Wynagrodzenie za pracę w ramach Minijob nie może przekraczać miesięcznej kwoty określonej przez prawo. Od 1 października, w związku z podwyżką płacy minimalnej w Niemczech, br. stawka ta wzrosła z 450 do 520 euro. Jednocześnie weszły w życie nowe przepisy, zmieniające zasady odprowadzania składek na  ubezpieczenie społeczne. Więcej na temat przeczytasz w artykule: Niemcy: Reforma Minijob i Midijob. Duże zmiany od 1 października 2022

Nadgodziny, praca w święta, praca w nocy – ile wynoszą dodatki do pensji

Zgodnie z niemieckimi przepisami oprócz płacy minimalnej przysługują dodatki za pracę w nocy, dni świąteczne czy w trudnych warunkach. Dodatki te wynoszą:

  • za pracę w nocy – 20% stawki godzinowej;
  • za pracę w dni świąteczne i niedziele – 75% stawki godzinowej za prace w niedziele i święta wypadające w niedziele. Dodatek do pracy w niedzielę wielkanocną, w święto Zesłania Ducha Świętego, 1 maja, Święta Bożego Narodzenia oraz inne święta, które nie przypadają w niedzielę wynosi 200% stawki godzinowej;
  • za pracę w trudnych warunkach, które są naliczane ryczałtowo, np. za pracę na wysokościach należy się  dodatek w wysokości ok. 1,45-2 euro. Czytaj więcej: Prawo pracy w Niemczech: Dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta

Źródło: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)ec.europa.eu, PolskiObserwator.de