Przejdź do treści

Najwyższe place minimalne w Unii Europejskiej. Oto jak wypadły Niemcy i Polska

17/05/2024 13:00
Płace minimalne w UE w 2024 roku. Tam są największe

Wdrożenie dyrektywy o płacy minimalnej w UE doprowadziło do stałego wzrostu płac minimalnych w państwach członkowskich. Dyrektywa ma na celu zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. Płaca minimalna powinna wynosić co najmniej 60% średniego dochodu brutto w każdym państwie. Celem jest uczciwe wynagradzanie pracowników i zapewnienie im odpowiedniego dochodu na pokrycie kosztów utrzymania. Oto miejsce Niemiec i Polski w rankingu płac minimalnych w UE w 2024 roku.

Płace minimalne w UE w 2024 roku – Porównanie

22 z 27 krajów UE wprowadziło do tej pory oficjalną płacę minimalną na poziomie krajowym – wynika z badań Statista w 2024 roku. W Niemczech ustawowa płaca minimalna wynosi obecnie 12,41 euro za godzinę, co daje czwarte miejsce w UE. W Polsce najniższa krajowa to 27,70 zł brutto na godzinę, czyli w przybliżeniu 6,10 euro, co stawia nasz kraj na dziewiątym miejscu w rankingu.

Wartość płacy minimalnej jest bardzo zróżnicowana. Luksemburg płaci płacę minimalną w wysokości 14,86 euro, podczas gdy Rumunia i Bułgaria pozostają krajami o najniższych płacach minimalnych w Unii Europejskiej. Czytaj dalej pod zdjęciem.

Oto przegląd płac minimalnych w krajach europejskich:

 • Luksemburg: 14,86 euro za godzinę
 • Holandia: 13,27 euro za godzinę
 • Irlandia: 12,70 euro za godzinę
 • Niemcy: 12,41 euro za godzinę
 • Belgia: 12,09 euro za godzinę
 • Francja: 11,65 euro za godzinę
 • Słowenia: 7,25 euro za godzinę
 • Hiszpania: 6,87 euro za godzinę
 • Polska: 6,10 euro za godzinę
 • Cypr: 6,06 euro za godzinę
 • Litwa: 5,65 euro za godzinę
 • Malta: 5,34 euro za godzinę
 • Estonia: 4,86 euro za godzinę
 • Chorwacja: 4,86 euro za godzinę
 • Portugalia: 4,85 euro za godzinę
 • Czechy: 4,69 euro za godzinę
 • Grecja: 4,51 euro za godzinę
 • Słowacja: 4,31 euro za godzinę
 • Grecja: 4,51 euro za godzinę
 • Węgry: 4,02 euro za godzinę
 • Rumunia: 3,99 euro za godzinę
 • Bułgaria: 2,85 euro za godzinę

Układy zbiorowe zamiast płacy minimalnej

Inne kraje europejskie, takie jak Austria, Dania, Szwecja, Finlandia i Włochy, nie mają ustawowej płacy minimalnej. Zamiast tego kraje te opierają się na negocjacjach zbiorowych. Oznacza to, że płace i warunki pracy są ustalane w drodze porozumień między związkami zawodowymi a pracodawcami lub firmami w ramach układu zbiorowego. Takie umowy często zapewniają wyższe płace i lepsze warunki pracy, ponieważ są specjalnie dostosowane do branży lub firmy.
Czytaj także: Taką emeryturę otrzymuje osoba, która pracowała jedynie przez 5 lat

UE wydała dyrektywy mające na celu wzmocnienie systemu negocjacji zbiorowych, szczególnie w krajach, w których mniej niż 80% pracowników jest chronionych takimi umowami. Unia wzywa te kraje do opracowania planów poprawy zasięgu rokowań zbiorowych. Ma to pomóc w walce z niskimi płacami i zmniejszeniu różnic w dochodach. Negocjacje zbiorowe są postrzegane jako ważny sposób na zapewnienie godziwych wynagrodzeń i promowanie sprawiedliwości społecznej. Źródło: RP-Online.de, PolskiObserwator.de