Przejdź do treści

Grundsteuer: Podatek od nieruchomości w Niemczech w 2022 roku. Czym jest i ile wynosi

28/06/2022 16:53 - AKTUALIZACJA 22/06/2023 16:20

Życie w Niemczech: Podatek od nieruchomości w Niemczech 2022. Reforma podatku od nieruchomości 2022 r. w Niemczech. Właściciele w Niemczech muszą teraz złożyć nowe zeznanie podatkowe.

Podatek od nieruchomości w Niemczech 2022

Kupując nieruchomość w Niemczech, należy wziąć pod uwagę dodatkowe koszty. Jednym z nich jest Grundsteuer, czyli podatek gruntowy, nazywany także podatkiem od nieruchomości. PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Niemcy wprowadzają od 1 lipca 2023 nowy podatek: Musisz zacząć działać już teraz

W 2018 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że podatek od nieruchomości/gruntów jest przestarzały i dał rządowi czas do końca 2019 r. na opracowanie nowego sposobu jego obliczania. Rok później Bundestag przyjął nową regulację. Zmiana ta dotyczy 36 milionów niemieckich nieruchomości.

CZYTAJ: Wynajem mieszkania w Niemczech: Dlaczego Niemcy wolą wynajmować zamiast kupować

Od 1 lipca 2022 roku, podatek będzie obliczany według wartości gruntu i czynszu. Wiąże się to ze złożeniem nowego zeznania podatkowego w celu ponownego naliczenia podatku od nieruchomości. Jednak podatek od nieruchomości może być nadal pobierany w obecnej formie na zasadzie przejściowej do 31 grudnia 2024 r. Od 1 stycznia 2025 r. podatek od nieruchomości będzie pobierany już na podstawie nowej ustawy.

CZYTAJ: Prezenty dla partnera. Czy po rozstaniu można je odzyskać?

Podatek od nieruchomości w Niemczech. Czym jest?

Grundsteuer to podatek od własności gruntów i budynków. I prawie wszyscy to płacimy, bezpośrednio lub pośrednio. Podatek jest nakładany na każdego, kto posiada nieruchomość. W przypadku najmu podatek od nieruchomości może zostać przeniesiony na najemców poprzez koszty eksploatacyjne.

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów gmin. Obecnie wynosi prawie 15 miliardów euro rocznie. Grundsteuer jest uzależniony od wartości nieruchomości i zabudowy. 

W Niemczech rozróżnia się trzy rodzaje podatku od nieruchomości/gruntu:

  • A (rolny) — dotyczy gruntów rolnych i leśnych,
  • B (strukturalny) — dotyczy gruntów, na których można budować, oraz budynków,
  • C (grunty niezabudowane) — zacznie obowiązywać od 2025 roku i będzie częścią reformy związanej z podatkiem gruntowym; ma zostać wprowadzony po to, aby gminy miały możliwość opodatkowania wyższą stawką gruntów niezabudowanych.

Kto musi złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe po 1 lipca 2022 roku?

Dodatkowe zeznanie podatkowe muszą złożyć osoby, które były właścicielami nieruchomości na dzień 1 stycznia 2022 roku. Choć termin złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym ma upłynąć dopiero 31 października br., to pierwsze wezwanie Federalnego Ministerstwa Finansów do składania deklaracji trwa już od końca marca. W najbliższych do milionów właścicieli zostaną rozesłane przez lokalne urzędy skarbowe przypomnienia.

Dlaczego została wprowadzona reforma podatku od nieruchomości w Niemczech?

Dotychczasowe obliczenia podatku od nieruchomości opierały się na wartościach nieruchomości sprzed kilkudziesięciu lat (tzw. wartości standardowe). Na Zachodzie nieruchomości są klasyfikowane na podstawie ich wartości z 1964 roku. W krajach wschodnioniemieckich wartości bazowe są jeszcze starsze, opierają się na wartościach z roku 1935. Te standardowe wartości mnoży się przez jednolity czynnik, tzw. indeks podatkowy, a następnie przez tak zwany wskaźnik oceny. O ile podstawowy numer podatkowy ustalany jest w całym kraju zgodnie ze starym prawem, o tyle stawkę wymiaru – a tym samym ostatecznie wysokość podatku od nieruchomości – ustalają gminy.

Ponieważ wartości gruntów i budynków kształtowały się bardzo różnie zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie od 1935 i 1964 r., istnieją obecnie nierówne traktowanie podatkowe, które według Federalnego Trybunału Konstytucyjnego nie jest już zgodne z Ustawą Zasadniczą. Oznacza to, że w przypadku porównywalnych nieruchomości w sąsiednich lokalizacjach mogą być obecnie należne znacząco różne płatności podatku od nieruchomości.

Jak będzie obliczany podatek od nieruchomości w przyszłości?

Jak informuje Federalne Ministerstwo Finansów, istotnymi czynnikami do obliczenia wartości nowego podatku od nieruchomości będzie odpowiednia wartość gruntu (wartość referencyjna gruntu) oraz wysokość obliczonego statystycznie czynszu zimnego netto. 

Inne czynniki to powierzchnia nieruchomości, rodzaj nieruchomości i wiek budynku. 

Nowy podatek gruntowy w dalszym ciągu będzie naliczany w trzech etapach: wartość nieruchomości x stawka podatkowa x stawka oszacowania.

Jak złożyć dodatkową deklarację po 1 lipca 2022 roku?

Dodatkowe zeznanie w celu ustalenia wartości podatku od nieruchomości należy złożyć w urzędzie skarbowym drogą elektroniczną (§ 228 ust. 6 ustawy o wycenach). W tym celu można wykorzystać portal „Mój ELSTER” po bezpłatnej rejestracji na www.elster.de . 

Od 1 lipca 2022 roku na stronie www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de dostępna będzie uproszczona opcja elektronicznej transmisji zeznania podatkowego w krajach związkowych, które stosują federalny model podatku od nieruchomości.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat reformy podatku od nieruchomości/gruntu w Niemczech?

Dalsze informacje i pomoc można znaleźć w Internecie pod adresem www.grundsteuerreform.de i www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de

Można skorzystać także z pomocy wirtualnego asystenta administracji podatkowej, do którego można dotrzeć pod adresem www.steuerchatbot.de.

źródło: Bundesfinanzministerium.de, PolskiObserwator.de