Przejdź do treści

Porównanie zasiłków na dzieci w Europie. W tym kraju rodzice otrzymują najwięcej pieniędzy

09/07/2024 12:06 - AKTUALIZACJA 09/07/2024 12:06
Porównanie zasiłków na dzieci w Europie. W tym kraju są najwyższe

Porównanie zasiłków na dzieci w Europie, pokazuje jak bardzo różnią się kwoty świadczeń na dzieci. W całej Europie występują znaczne różnice w obliczeniach i duże rozbieżności w tym zakresie. Znaczące różnice w systemach społecznych poszczególnych krajów uniemożliwiają efektywne porównanie sytuacji w zakresie świadczeń na dzieci. Wysokość zasiłku na dziecko często zależy od różnych czynników, takich jak dochody, próg podatkowy rodziców czy stan cywilny. Oto jak Niemcy wypadają na tle innych krajów. Czytaj dalej pod zdjęciem

Porównanie zasiłków na dzieci w Europie

W Europie są kraje, które wypłacają wyższy zasiłek na dziecko w porównaniu z Niemcami. W innych krajach wypłacane kwoty są przyznawane w zależności od liczby dzieci lub ich wieku. Uwzględnianie rodzin wielodzietnych i specjalnych zasiłków w określonych sytuacjach również znacznie się różni. Portal Focus.de przygotował porównanie wysokości zasiłków na dzieci w Europie. Oto jak Niemcy wypadają na tle innych państw.
W Niemczech Kindergeld jest świadczeniem przyznawanym na wszystkie dzieci także na te, które mieszkają za granicą. W 2024 roku wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 250 euro na każde dziecko. Od 2025 roku zasiłek na dzieci w Niemczech wzrośnie do 255 euro miesięcznie na każde dziecko.

Wysokość zasiłków na dzieci w krajach Europy Północnej

W Norwegii dla dzieci od 0 do 5 lat istnieje normalny zasiłek rodzinny w wysokości około 147,99 euro, który zwiększa się o 93,07 euro dla samotnych rodziców. Od szóstego roku życia normalny zasiłek rodzinny wynosi 93,07 euro. Szwecja wypłaca zasiłek rodzinny od urodzenia do 16 roku życia dziecka w wysokości około 111,38 euro miesięcznie. Oprócz tego istnieją specjalne dodatki dla rodzin wielodzietnych. Dania wypłaca tzw. czek dla dzieci. Rodzice otrzymują zasiłek na dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia. Również tutaj wysokość zasiłku jest różna. Jego wysokość waha się od około 635,50 euro na kwartał na dzieci do drugiego roku życia do 131,89 euro na dzieci od 15 roku życia. Duńczycy otrzymują te świadczenia tylko wtedy, gdy dochód rodziców wynosi poniżej 114.161 euro rocznie.
Wysokość zasiłku rodzinnego w Finlandii zależy od sytuacji osobistej rodziców. Płatności tam różnią się także od miejsca zamieszkania. W całej Finlandii obowiązuje zasada, że świadczenia są wypłacane co miesiąc od urodzenia do ukończenia 17 roku życia dziecka. Czytaj dalej poniżej

Porównanie zasiłków na dzieci w Europie. W tym kraju są najwyższe

Duże różnice w wysokości zasiłku na dzieci w Europie Zachodniej

Podczas gdy Belgia nie ma jednolitych ogólnokrajowych regulacji, Francja przyznaje zasiłki dopiero od drugiego dziecka. Holandia wypłaca zasiłki tylko raz na kwartał. Jedynie Luksemburg wyróżnia się najwyższymi zasiłkami na dzieci w Europie. Tutaj, oprócz zasiłku na dzieci, wypłacany jest także dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego na materiały szkolne i odzież. Ponadto Luksemburg przyznaje matkom zasiłek z tytułu urodzenia, pod warunkiem, że w trakcie ciąży i w pierwszych dwóch latach życia dziecka regularnie odbywają wizyty lekarskie. Dodatkowo wypłacany jest zasiłek na urlop rodzicielski, aby rodzice mogli bez obaw przerwać swoją pracę zawodową. Aktualnie zasiłek na dzieci wynosi 285,41 euro miesięcznie. Od szóstego roku życia rodzice otrzymują dodatkowo 21,57 euro na dziecko miesięcznie. Od 12 roku życia dodatek wzrasta o kolejne 32,28 euro i wynosic łącznie 53,85 € miesięcznie.

Wysokość zasiłku na dzieci w południowej części Europy

Z maksymalnym miesięcznym zasiłkiem rodzinnym do 256 euro w Szwajcarii, rodzice w tym kraju otrzymują dziesięciokrotnie więcej niż Hiszpanie, którzy muszą radzić sobie z marnymi 25 euro miesięcznego zasiłku. Austriacy również zaliczają się do najlepiej sytuowanych rodzin w Europie. W tym kraju maksymalna wysokość zasiłku wynosi 164,20 euro miesięcznie. Natomiast Portugalia i Grecja gwarantują jedynie minimum egzystencjalne. Miesięczne kwoty w Portugalii wahają się od 10 do 120 euro, a w Grecji wynoszą maksymalnie 70 euro miesięcznie. We Włoszech minimalna kwota zasiłku na dziecko wynosi 54,10 euro, a maksymalna 189,20 euro. Czytaj dalej pod zdjęciem

Skromne stawki zasiłku na dzieci w Europie Wschodniej

We wschodniej części Europy zasiłki na dzieci są niższe. Słowacja oferuje najbardziej hojne regulacje pieniężne – 60 euro na dziecko miesięcznie. W wielu krajach Europy Wschodniej rodzice dostają zaledwie 50 euro na dziecko. W Polsce zasiłek przysługuje osobom, których dochód na osobę nie przekracza 674 zł (157 euro). Obecnie wysokość zasiłku rodzinnego w Polsce wynosi miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Należy jednak pamiętać, że w Polsce oprócz zasiłku, rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze, które od 1 stycznia 2024 roku wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko, które wypłacane jest do 18.roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Ze świadczenia 800 plus mogą korzystać także Polacy mieszkający za granicą.