Przejdź do treści

Tyle gotówki można przewieźć przez granicę do POLSKI. Obowiązujące limity w 2024 roku

21/03/2024 09:20 - AKTUALIZACJA 22/03/2024 09:39
Ile gotówki można przewieźć do Polski

Ile gotówki można przewieźć do Polski. Podróżując do Polski lub przez Polskę z zagranicy na przykład na święta czy wakacje, powinniśmy pamiętać, że obowiązują tu limity. Jeśli posiadasz przy sobie kwotę przekraczającą ustalony limit narażasz się na karę grzywny za wykroczenie. Ponadto organy celno-skarbowe będą mogły zatrzymać pieniądze w celu skontrolowania, skąd pochodzą. Należy pamiętać, że nie istnieją jedne unijne przepisy w zakresie podróżowania z środkami pieniężnymi między krajami Unii. Przed podróżą upewnij się, ile gotówki można dokładnie przewieźć.

Ile gotówki można przewozić do Polski? 

Podróżując po Europie ważne jest, aby znać zasady dotyczące przewożenia gotówki. Obecnie na terenie UE nie ma ogólnego limitu na przewożenie gotówki, jednakże w przypadku przekroczenia pewnej kwoty, konieczne jest zgłoszenie tego faktu organom celnym w celu uniknięcia nieprzyjemności związanych z podejrzeniami o nielegalne działania. Dotyczy to także podróży do Polski oraz przez Polskę.
UWAGA! Zakaz jazdy ciężarówek w Niemczech od 29 marca do 1 kwietnia. Uwaga na wysokie mandaty za złamanie zakazu 

Jeśli planujesz przywieźć do jednego z krajów UE lub wywieźć z UE 10 tys. euro w gotówce (lub równowartość tej kwoty w innych walutach) albo co najmniej jeden z wymienionych poniżej środków przechowywania wartości (o wartości 10 tys. euro), należy zgłosić ten fakt organom celnym.
Przeczytaj: Przewóz żywności przez granicę do Niemiec. Obowiązujące limity i ograniczenia

Waluty obce (niebędące euro) są przeliczane według kursu z dnia poprzedzającego kontrolę. Przepisy UE definiują środki pieniężne jako:

  • banknoty i monety (w tym walut, które nie są już w obiegu, ale które można nadal wymienić w banku)
  • zbywalne papiery na okaziciela (czeki, czeki podróżne, weksle własne lub podpisane przekazy pieniężne, w których nie został podany odbiorca)
  • monety o zawartości złota co najmniej 90 proc.
  • kruszec w postaci sztabek, samorodków lub grudek o zawartości złota co najmniej 99,5 proc.
  • karty przedpłacone (to karty niespersonalizowane).
Ile gotówki można przewieźć do Polski

Przewóz gotówki w strefie Schengen

Inaczej wygląda przewóz gotówki w strefie Schengen. Gdy przekraczamy wewnętrzną granicę państw Unii Europejskiej należących do Schengen, np. Z Niemiec do Polski, nie musimy składać deklaracji, nawet jeśli przewozimy więcej niż 10000 euro. Należy jednak pamiętać, że w niektórych krajach UE prowadzone są również kontrole gotówki przewożonej w UE.

Do strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.
Przeczytaj: Podróż do Niemiec w KWIETNIU 2024: Ważne informacje dla podróżujących

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie kraje UE należą do strefy Schengen: Irlandia, Bułgaria, Rumunia i Cypr.

Kontrola policyjna lub celna – bądź przygotowany na te pytania

Jeśli po przekroczeniu granicy z Polską zostaniesz zatrzymany do kontroli powinieneś przygotować na pytania na pytania organów dotyczące ilości przewożonej gotówki. Jeśli udzielisz nieprawdziwej odpowiedzi, a podczas kontroli zostanie ujawnione, że posiadasz kwotę równą lub przekraczającą 10 000 euro, możesz zostać ukarany grzywną za wykroczenie. Ponadto organy celno-skarbowe będą mogły zatrzymać pieniądze w celu skontrolowania, skąd pochodzą.

Jak informuje oficjalny portal UE Europa.eu, organy celne mogą wymagać złożenia deklaracji ujawnienia środków pieniężnych, jeśli gotówka o wartości co najmniej 10 tys. euro została wysłana z lub do Unii w przesyłce pocztowej, towarowej lub kurierskiej. W takich wypadkach nadawca, odbiorca lub ich przedstawiciele muszą złożyć deklarację ujawnienia środków pieniężnych w ciągu 30 dni od momentu otrzymania wezwania przez organy celne.

Nowe obowiązki osób przewożących pieniądze przez granicę, m.in. kurierów

Nowe przepisy, które weszły w życie 3 czerwca 2021 r. rozszerzyły obowiązki wszystkich osób za pośrednictwem, których pieniądze są przewożone przez granicę. Dotyczy to między innymi pieniędzy wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii w przesyłkach pocztowych, kurierskich, cargo lub ładunkach kontenerowych. Więcej na ten temat CZYTAJ TUTAJ.