Przejdź do treści

Trzy warunki, które musi spełniać testament. W innym wypadku nie będzie ważny

02/01/2024 01:25 - AKTUALIZACJA 16/01/2024 14:13
Sporządzenie testamentu, jakie warunki musi spełniać testament?

Życie w NiemczechJakie warunki musi spełniać testament? Szczególnie ważne jest, aby emeryci odpowiednio wcześnie uregulowali swoje sprawy spadkowe. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma sporządzenie testamentu, który musi spełniać pewne warunki.
Przeczytaj także: Spadkobierca a zapisobierca: O tej różnicy w dziedziczeniu musi wiedzieć każdy

Zgodnie z § 857 niemieckiego kodeksu cywilnego majątek zmarłej osoby przechodzi na jej spadkobierców. Jeśli w chwili śmierci nie sporządzono testamentu, zastosowanie ma dziedziczenie ustawowe.

Jeśli chcesz sam zadecydować o swoim spadku, powinieneś sporządzić testament. Testament to dobrowolne rozporządzenie własnym majątkiem, które staje się skuteczne w przypadku śmierci. Co do zasady testament musi być sporządzony odręcznie i czytelnie.

W testamencie niezwykle ważne są różne dane tzw. spadkodawcy, w przeciwnym razie może on stracić ważność. Należą do nich data, miejsce, imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis. Sformułowania muszą być dobrane tak, aby nie mogły zostać błędnie zinterpretowane.

Sporządzenie testamentu. Pomoc prawnika lub notariusza

Jeśli emeryt nie jest już w stanie samodzielnie sporządzić testamentu, na przykład ze względów zdrowotnych, może zatrudnić prawnika lub notariusza. Prawnik dopilnuje, aby testament został sporządzony w najlepszym interesie spadkodawcy. Czytaj dalej poniżej.

Możliwe jest również poświadczenie testamentu przez notariusza – jest to również możliwe w przypadku testamentu własnoręcznego. Sporządzenie testamentu w kancelarii adwokackiej lub notarialnej wiąże się jednak z kosztami.

Jako spadkobiercę można wskazać dowolną osobę, w tym osoby prawne – ale nie zwierzęta. Testament może zostać sporządzony przez każdego konsumenta w Niemczech, który ukończył 18 lat.
Czytaj także: Cyfrowy spadek. Tych rzeczy nie powinno zabraknąć w testamencie

Jakie warunki musi spełniać testament?

  • Odręczny, napisany własnoręcznie i czytelny.
  • Zawiera datę, miejsce, imię i nazwisko oraz podpis.
  • Jest napisany w jasny i szczegółowy sposób – tak, aby uniknąć błędnej interpretacji.

Zazwyczaj zaleca się sporządzenie testamentu w celu ustalenia jasnego dziedziczenia. Alternatywnie, można również zawrzeć umowę dziedziczenia, ale jest ona zazwyczaj nieodwołalna w porównaniu do testamentu. Źródło: RUHR24.de, PolskiObserwator.de