Przejdź do treści

Kiedy zostanie zniesiona zmiana czasu w Niemczech?

14/10/2022 19:51
Zmiana czasu - kiedy zostanie zniesiona

Wiadomości z Niemiec: Zmiana czasu – kiedy zostanie zniesiona? Począwszy od 1980 roku w Niemczech obowiązuje dwa razy w roku zmiana czasu. Coraz częściej mówi się jednak o jej zniesieniu. Kiedy dokładnie się to stanie?

>>> 6 faktów o zmianie czasu, o których musisz wiedzieć

Zmiana czasu na zimowy w Niemczech w 2022 roku

W tym roku zmiana czasu na zimowy nastąpi 30 października. Oznacza to, że cofniemy zegarki z godziny 3.00 na 2.00 z soboty 29 na niedzielę 30 października. Dzięki temu 30 października doba trwać będzie aż 25 godzin, a nie jak zawsze 24. Jak długo jeszcze będziemy zmieniać czas w Niemczech?

W internetowym głosowaniu Komisji Europejskiej w 2018 r. 4,6 mln Europejczyków głosowało nad przyszłością zmiany czasu i opowiedziało się znaczną większością głosów za jej zniesieniem. W rezultacie Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem zmiany czasu od 2021 roku. Ostatnia zmiana zegarów miała nastąpić w marcu 2021 roku. Ale ta data już dawno minęła i kolejna zmiana na czas zimowy nastąpi już za kilka dni. Co się stało z planem zniesienia zmiany czasu? Kiedy zmiana czasu zostanie zniesiona? 

Zmiana czasu jest praktykowana w 70 krajach na świecie. Rozróżnienie na czas zimowy i letni obowiązuje we wszystkich krajach europejskich, z wyjątkiem Islandii i Białorusi. W 2014 roku ze zmiany czasu zrezygnowała Rosja. We wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej data i godzina przejścia na czas letni jest harmonizowana przez dyrektywę z 2001 r.

Czy Niemcy chcą zniesienia zmiany czasu?

Z reprezentatywnej ankiety przeprowadzonej przez towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych DAK w marcu 2022 roku wynika, że co czwarty obywatel (27%) ma problemy fizyczne lub psychiczne po zmianie czasu.

  • 80 procent ankietowanych czuje się zmęczonych lub apatycznych z powodu zmiany czasu
  • 65 procent ma problemy z zasypianiem i bezsennością.
  • 16 procent ma nastroje depresyjne.

Większość Niemców odrzuca przekręcanie zegara: 72 proc. stwierdziło, że zmiana czasu jest zbędna i powinna zostać zniesiona.

Zmiana czasu – kiedy zostanie zniesiona?

Po tym, jak Parlament Europejski poparł propozycję Komisji Europejskiej zniesienia zmiany czasu w 2019 roku, kolejny krok należy do Rady Europy. Obecnie zależy ona od państw członkowskich. „To od nich zależy znalezienie wspólnego stanowiska w tej sprawie” – powiedział w rozmowie regionalHeute.de Nikola John, rzecznik prasowy Komisji Europejskiej. Od tego czasu niewiele się wydarzyło. „Rada nie zajęła jeszcze stanowiska w sprawie wniosku Komisji” – zauważył rzecznik. Temat był ostatnio omawiany na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2019 r. 

Jednym z powodów, dla których sprawy nie posuwają się do przodu jest to, że zniesienie zmiany czasu przyniosłoby wiele skutków „ubocznych” – na przykład powstanie różnych stref czasowych w UE. Warto podkreślić, że każde państwo członkowskie może decydować o zniesieniu lub nie zmiany czasu.

W zależności od położenia geograficznego, w niektórych krajach korzystniejsze jest utrzymanie na stałe czasu letniego, podczas gdy w innych bardziej korzystny byłby czas zimowy. Przy stałym czasie letnim słońce wschodziłoby bardzo późno zimą w krajach na zachodzie kontynentu, podczas gdy na wschodzie zapadałby wcześniej zmrok przy stałym czasie zimowym. Jednak budząca obawy mozaika legislacyjna stref czasowych byłaby problemem, zwłaszcza w turystyce i gospodarce. Obecnie w UE istnieje duża jednolita strefa czasowa od Hiszpanii na zachodzie po Polskę na wschodzie.

Czas zimowy w Niemczech na zawsze?

Według wyliczeń Włoskiego Towarzystwa  Medycyny Środowiskowej rezygnacja z przesunięcia zegarów pozwoliłaby Włochom zaoszczędzić 500 milionów euro. Największe partie polityczne opowiadają się za rezygnacją ze zmiany czasu na zimowy, która w tym roku powinna nastąpić 30 października. Jeśli Włosi podejmą taką decyzję, to niewykluczone, że inne kraje UE pójdą w ich ślady. Więcej na temat zniesienia zmiany czasu w Unii Europejskiej pisaliśmy w artykule: Czas letni pozostanie z nami na zawsze? Nowe informacje na temat zniesienia zmiany czasu w UE

Według badaczy snu, przy zniesieniu zmiany czasu w Niemczech powinniśmy pozostać przy zimowym czasie jako stałym. „Odpowiada on biologicznemu rytmowi człowieka”, mówi Hans-Günter Weeß, kierownik centrum snu w „Pfalzklinikum”.

Jeśli chodzi o preferencje ludności, badacz snu mówi: „Oczywiście kochamy długie, jasne letnie wieczory. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że potrzebujemy ciemności, aby się odpocząć”. Podczas długich letnich wieczorów zakłócona jest m.in. produkcja hormonu snu – melatoniny. Według naukowca, ludzie się nie wysypiają.

Za stałym czasem zimowym opowiada się również Niemieckie Towarzystwo Badań nad Snem i Medycyną Snu (DGSM). Przejście na czas letni opóźnia rytm snu i czuwania, podobnie jak w przypadku jet lag, mówi naukowcy.

Wydaje się, że zmiana czasu utrzyma się jeszcze przez jakiś czas. W rzeczywistości prawie nie ma innego kraju, w którym temat odgrywa tak ważną rolę, jak w Niemczech. Z 4,6 miliona uczestników ankiety internetowej w 2018 r., około dwie trzecie pochodziło z Niemiec. Nie oznacza to jednak, że w głosowaniu za zniesieniem zmiany czasu w tym kraju wzięła udział duża liczba osób. W ankiecie wzięło udział tylko niecałe 3,8 proc. populacji – najwyższy udział w Europie.

źródło: hna.de, PolskiObserwator.de