Przejdź do treści

Te 10 gospodarek świata będzie najsilniejszych w 2050 roku

28/06/2024 15:06 - AKTUALIZACJA 28/06/2024 15:30
Te gospodarki świata będą najsilniejsze w 2025 roku

Te gospodarki świata będą najsilniejsze w 2025 roku – Z raportu OECD wynika, że do 2050 roku światowa populacja przekroczy 9 miliardów ludzi. Taki wzrost liczby ludności zwiększy zapotrzebowanie na zasoby naturalne, zarówno w sektorze energetycznym, jak i żywnościowym. W tym samym okresie globalny Produkt Krajowy Brutto (PKB) ma niemal czterokrotnie wzrosnąć. Jednakże, tempo wzrostu gospodarczego będzie zróżnicowane w zależności od regionu. Oto, które gospodarki staną się najmocniejszymi w ciągu najbliższych 25 lat.

Według raportu PwC zatytułowanego „The World”, przewiduje się, że do 2050 roku Chiny staną się największą gospodarką świata, odpowiadając za około 20% globalnego PKB. Już teraz Chiny przewyższają Stany Zjednoczone pod względem parytetu siły nabywczej (PPP), a do 2030 roku mają stać się największą gospodarką również w wartościach nominalnych. Według prognoz ekonomistów Indie również odnotują znaczący wzrost, zajmując trzecie miejsce w globalnej klasyfikacji gospodarczej do 2050 roku. Stany Zjednoczone, które obecnie są największą gospodarką świata, znajdą się na drugim miejscu.
Przeczytaj także: Te trzy miasta to liderzy w rankingu rozwoju gospodarczego Niemiec

Spadek znaczenia gospodarczego UE

Z kolei perspektywy dla gospodarki europejskiej nie są zbyt optymistyczne. Udział Unii Europejskiej w globalnym PKB spadnie poniżej 10%. W tym samym czasie gospodarki krajów E7 (Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja, Meksyk, Rosja i Turcja) będą rosły prawie dwukrotnie szybciej niż gospodarki G7, które zmagać się będą z przeciętnym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym o 0,3% rocznie w latach 2016-2050.

Dziesięć najsilniejszych gospodarek w 2050 roku

Aby opracować ranking określający, które gospodarki będą 10 najlepszymi gospodarkami na świecie do 2050 r., można oprzeć się na raporcie „Ekonomia w roku 2100” firmy Fathom, który zawiera odniesienia do szacowanego procentowego udziału krajów w globalnym PKB w 2100 r.  Ten sam raport podaje również PPP (parytet siły nabywczej) PKB 10 największych gospodarek, co jest przydatne do obliczenia całkowitej wartości globalnego PKB w 2050 roku – informuje portal Money.it. 

Te gospodarki świata będą najsilniejsze w 2025 roku. TOP 10

1. Chiny – Oczekiwany udział w globalnym PKB: 20 proc.
2. Stany Zjednoczone – Nadal silna, choć na drugim miejscu.
3. Indie – Szybko rozwijająca się gospodarka, trzecie miejsce.
4. Indonezja – Znaczący wzrost gospodarczy.
5. Brazylia – Silna gospodarka Ameryki Południowej.
6. Rosja – Stabilna gospodarka surowcowa.
7. Meksyk – Dynamiczny rozwój w regionie.
8. Japonia – Utrzymująca się potęga technologiczna.
9. Niemcy – Najsilniejsza gospodarka europejska.
10. Turcja – Rosnące znaczenie w regionie Bliskiego Wschodu i Europy.

Te przewidywania podkreślają, jak zmieniający się krajobraz demograficzny i gospodarczy będzie wpływać na globalną gospodarkę w nadchodzących dekadach.