Przejdź do treści

To świadczenie można pobierać równocześnie z emeryturą

05/10/2023 17:00 - AKTUALIZACJA 17/11/2023 13:25
Oszczędzaj po przejściu na emeryturę

Wiadomości z Niemiec – To świadczenie można pobierać równocześnie z emeryturą. Pobieranie emerytury i dochodu obywatelskiego w tym samym czasie? W przypadku niektórych rodzajów emerytur i rent jest to dozwolone, w przypadku innych nie. Oto co muszą wiedzieć emeryci i renciści.
Sprawdź: Tyle wynosi średnio emerytura po 35 latach pracy

To świadczenie można pobierać równocześnie z emeryturą, ale tylko pod jednym warunkiem

Osoby otrzymujące emeryturę w większości nie kwalifikują się do uzyskania dochodu obywatelskiego. Ten kto osiągnął wiek emerytalny, nie może już ubiegać się o tę formę pomocy społecznej. Stanowi o tym § 7 drugiej księgi kodeksu socjalnego (SGB II). Jeśli emerytura nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania, istnieje możliwość uzyskania podstawowej pomocy na starość.
Czytaj także: Minimalny wiek emerytalny powyżej 67 roku życia. Zapowiedź dla milionów pracowników

Osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy i otrzymują rentę z tytułu ograniczonej zdolności do zarobkowania, również nie są uprawnione do dochodu obywatelskiego. Jednym z warunków jest zdolność do pracy przez co najmniej trzy godziny dziennie. Jednak osoby, które są tylko częściowo niezdolne do pracy, mogą ubiegać się o świadczenia obywatelskie. Pod warunkiem, że potencjalne trzy godziny pracy dziennie mogą być wykonane.

>>> Nadchodzą podwyżki świadczeń. Ci emeryci otrzymają znacznie więcej pieniędzy

Jakie inne rodzaje emerytur i rent uprawniają cię do pobierania dochodu obywatelskiego?

Należy jednak pamiętać: Większość tych emerytur jest uznawana za dochód. Oznacza to, że są one wliczane do dochodu obywatela. Jedynie podstawowa emerytura w ramach BVG nie jest uznawana za dochód. Według Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) emerytura na podstawie federalnej ustawy o odszkodowaniach nie jest uwzględniana w dochodzie obywatela do wysokości porównywalnej emerytury podstawowej. Źródło: Hna.de, PolskiObserwator.de