Przejdź do treści

Urlop wypoczynkowy w Niemczech w 2023 roku. Najważniejsze zmiany

01/02/2023 21:15 - AKTUALIZACJA 22/07/2024 12:24
Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w Niemczech

Praca w Niemczech: Urlop wypoczynkowy w Niemczech w 2023 roku. Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w Niemczech: Każdy pracownik w Niemczech ma prawo do urlopu. Jego długość zależna jest od dni roboczych oraz rodzaju wykonywanej pracy.
Przeczytaj również: Płatny urlop ojcowski w Niemczech od 2024 roku

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w Niemczech?

Prawo do urlopu w Niemczech reguluje federalna ustawa (BUrlG). Według niej, wszyscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech mają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Obecnie przewidziane jest minimum 24 dni urlopu w roku w przypadku 6-dniowego tygodnia pracy oraz analogicznie 20 dni urlopu rocznie w przypadku 5-dniowego tygodnia pracy. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin urlop wypoczynkowy jest obliczany proporcjonalnie na podstawie tygodniowego czasu pracy. Pełne uprawnienia urlopowe zaczynają obowiązywać dopiero 6 miesięcy od rozpoczęcia stosunku pracy. Jeżeli trwa on krócej niż 6 miesięcy, urlop przysługuje w wymiarze obliczanym proporcjonalnie (dwa dni robocze na miesiąc).

PRZECZYTAJ: Zaległy urlop w Niemczech. Czy przepada?

W przypadku stosunków pracy, wobec których obowiązuje układ zbiorowy, wymiar urlopu jest zwykle wyższy. Wobec młodzieży mają zastosowanie postanowienia ustawy o ochronie pracującej młodzieży. W zależności od wieku pracownika ustawa ta przewiduje do 30 dni roboczych urlopu rocznie.
Czytaj także: Wynagrodzenia w sklepach i dyskontach: Tyle zarabiają pracownicy popularnych sieci w Niemczech

Podanie o urlop

O przyznanie urlopu należy zawsze złożyć pisemny wniosek u swojego pracodawcy. Zwykle pracownik ma swobodę wyboru terminu urlopu. Istnieją jednak przypadki, gdy pracodawca może ograniczyć tę swobodę lub odmówić urlopu we wnioskowanym terminie ze względu na interes firmy, np. jeżeli zostałoby wtedy zbyt mało pracowników, żeby zapewnić jej funkcjonowanie, jeżeli nastąpiłoby nagłe spiętrzenie zamówień, w przypadku konieczności inwentaryzacji pod koniec roku, itp.

Czytaj: Dodatkowe dni wolne w Niemczech w 2023 roku. Sprawdź jak otrzymać aż 102 dni wolnego

Czy urlop trzeba wykorzystać w ciągu jednego ciągu roku? Wyrok Federalnego Sądu Pracy z 20 grudnia 2022 roku

Generalnie urlop trzeba wykorzystać w ciągu roku, ale niektórzy pracodawcy pozwalają na jego dalsze wykorzystanie. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie przepada. Wyrok Federalnego Sądu Pracy w Erfurcie. Na tą wiadomość czekało miliony pracowników.

20 grudnia 2022 roku Federalny Sąd Pracy w Erfurcie (9 AZR 266/20) zadecydował! Prawo do urlopu nie ulega przedawnieniu! W orzeczeniu napisano, że urlop nie wygasa automatycznie po trzech latach. Ma to zastosowanie, jeśli pracodawcy nie poproszą swoich pracowników w odpowiednim czasie o skorzystanie z urlopu i nie ostrzegą ich o zbliżającym się przedawnieniu. Według Federalnego Sądu Pracy obowiązek poinformowania pracownika o zaległym urlopie spoczywa na pracodawcy i dotyczy on również pracowników długotrwale chorych. Więcej na tent temat pisaliśmy w artykule: Przełomowy wyrok Federalnego Sądu Pracy w sprawie zaległych urlopów. Czekało na to miliony pracowników w Niemczech

Czytaj dalej lub OBEJRZYJ ??

Urlop a praca na zmiany

W przypadku pracy zmianowej, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy liczą się również jako dni robocze. Pracownicy zatrudnieni na zmiany muszą wykorzystać dzień urlopu jako dzień wolny w niedziele lub święta oraz w normalny dzień powszedni. Orzeczenie Federalnego Sądu Pracy z 21 lipca 2015 r. wyjaśnia, w jaki sposób należy oceniać dni pracy z nocną zmianą, których godziny pracy przekraczają 2 dni kalendarzowe. Sąd wyjaśnił, że dni urlopu zawsze odnoszą się do dni kalendarzowych.

Jeżeli zmiana zaczyna się jednego dnia i kończy dopiero następnego dnia, należy ustalić 2 dni urlopu. Ponieważ pracownicy, którzy pracują więcej niż 5 dni w tygodniu i pracują na zmiany, muszą wykorzystać więcej dni urlopu niż pracownicy, którzy pracują w zwykłym pięciodniowym tygodniu, mają pierwszeństwo do urlopu. Jest to jedyny sposób, aby uzyskać niezbędne ustawowe prawo do urlopu lub prawo do urlopu równoważne z prawem zwykłych pracowników. Podstawą obliczeń jest pięciodniowy tydzień; wzór obliczeniowy to:

Dni urlopowe x dni robocze z różnym rozkładem w roku / dni robocze w roku z pięciodniowym tygodniem

Choroba podczas urlopu

W przypadku choroby podczas urlopu, pracownik ma prawo do przerwania wypoczynku. Więcej na temat choroby podczas urlopu można przeczytać TUTAJ.

Urlop bezpłatny

Po wykorzystaniu płatnego urlopu można uzyskać urlop bezpłatny, jeżeli pracownik z powodu pilnych spraw osobistych potrzebuje dodatkowych dni wolnych.

Dodatkowy urlop

W wielu układach zbiorowych przewidziano, dodatkowo do wynagrodzenia za pracę, dodatek urlopowy. Prawo do dodatkowego płatnego urlopu mają osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (dodatkowo 5 dni roboczych w ciągu roku); osoby pracujące na zmiany naprzemienne, na zmiany oraz w nocy. Do 10 dni dodatkowego urlopu mają także prawo do tzw. urlopu edukacyjnego. Więcej na ten temat pisaliśmy w TYM artykule.

Prawo do urlopu a odejście z pracy

W przypadku zmiany pracy i niewykorzystanego urlopu, pracownik może ubiegać się o zapłatę od pracodawcy za niewykorzystane dni wolne. Pracodawca może również wymagać od pracownika do wykorzystania zaległego urlopu w okresie wypowiedzenia.

Kurzarbeit a skrócenie urlopu wypoczynkowego

30 listopada 2021 roku, Federalny Sąd Pracy w Erfurcie wydał orzeczenie w kwestii skróconego urlopu wypoczynkowego dla pracujących w mniejszym wymiarze godzinowym. Okazuje się, że proporcjonalne skrócenie urlopu wypoczynkowego jest zgodne z prawem. Czytaj więcej TUTAJ.

Ile dni urlopu przysługuje w Niemczech pracownikom zatrudnionym na Minijob?

Chociaż pracownicy zatrudnieni na Minijob zwykle nie pracują w pełnym wymiarze godzin, nadal mają prawo do urlopu. Można to obliczyć za pomocą łatwego wzoru. Dowiedz się więcej TUTAJ.

Urlop dla pracowników poniżej 18 roku życia

W Niemczech istnieją specjalne przepisy o ochronie zatrudnienia młodocianych dotyczące dni urlopu dla pracowników poniżej 18 roku życia.

Pracownikom, którzy nie ukończyli:

  • 16. roku życia przysługuje 30 dni roboczych urlopu,
  • 17. roku życia przysługuje 27 dni roboczych urlopu,
  • 18. roku życia przysługuje 25 dni roboczych urlopu.

źródło: Arbeitsrechte.de, PolskiObserwator.de