Przejdź do treści

Wjazd do POLSKI z Niemiec. Zasady obowiązujące w styczniu 2022 roku

Tagi:
02/01/2022 11:17 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 23:22

Wjazd do Polski z Niemiec w styczniu 2022: Obowiązujące zasady wjazdu do Polski w styczniu 2022 roku osób podróżujących z krajów Schengen oraz krajów wysokiego ryzyka.

Wjazd do Polski z Niemiec w styczniu 2022

Osoby, które zamierzają podróżować do Polski w styczniu 2022 roku muszą nadal liczyć się z obostrzeniami dotyczącymi wjazdu.

Wjazd do Polski z Niemiec w styczniu 2022 roku: Testy

Każda osoba przekraczająca granicę z Polską, powinna mieć przy sobie wynik testu na obecność koronawirusa (PCR lub antygenowy), który nie może być starszy niż 48 godzin.

Z obowiązku posiadania wyniku testu zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie o szczepieniu przeciw Covid-19 i ozdrowieńcy.

Wjazd do Polski z Niemiec w styczniu 2022 roku : Kwarantanna

Przy wjeździe do Polski z NIEMIEC, innego kraju należącego do strefy Schengen lub z Turcji obowiązuje zasadniczo kwarantanna wynosząca 10 dni niezależnie od środka transportu, którym się podróżuje, lub gdy porusza się pieszo, chyba że spełniony jest jeden z poniższych warunków:

– udokumentowanie skutecznego szczepienia przeciwko COVID-19 w postaci cyfrowego certyfikatu szczepień UE lub innego dokumentu w języku polskim lub angielskim potwierdzającego, że szczepienie zostało wykonane szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE

Kontrole na granicy niemieckiej. Zasady obowiązujące przy wjeździe do Niemiec

– udokumentowanie w języku polskim lub angielskim potwierdzające przebycie choroby COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed przekroczeniem granicy

negatywny wynik testu na COVID-19, nie starszy niż 48 godzin (test antygenowy lub PCR).

Osoby, które nie dysponują żadnym z ww. dokumentów, według obowiązujących zasad są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez samodzielne zgłoszenie się do Głównego Inspektora Sanitarnego.

UWAGA!

Jeśli została na Ciebie nałożona kwarantanna, możesz po 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Wjazd do Polski z Niemiec w styczniu 2022 roku: Dzieci

Dzieci w wieku do lat 12 podróżujące w towarzystwie osób dorosłych  dysponujących negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa wykonanym maksymalnie 48 godzin przed wjazdem lub w towarzystwie osób dorosłych w pełni zaszczepionych są automatycznie zwalniane z kwarantanny bez konieczności okazywania negatywnego wyniku testu.

Jazda po pijanemu w Niemczech. Jakie kary grożą kierowcom?

Wjazd do Polski z Niemiec w styczniu 2022 roku: Karta lokalizacji

Osoba przekraczająca granicę państwową RP samolotem – przed dokonaniem odprawy – wypełnia Kartę Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w przypadku braku takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

Administratorem danych jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego.

Wjazd do Polski z krajów wysokiego ryzyka

W Polsce, do 10 stycznia 2022 roku nadal obowiązuje zakaz lotów z poszczególnych obszarów wysokiego ryzyka. Osoby powracające z tych krajów muszą zostać poddane kwarantannie przez 14 dni; wcześniejsze zwolnienie z kwarantanny za pomocą testu PCR nie jest możliwe. Osoby, które przy wjeździe przedstawią ważny certyfikat UE COVID, nie podlegają obowiązkowi kwarantanny.

Wszystkie osoby wjeżdżające do Polski spoza strefy Schengen muszą przy przekraczaniu granicy przedstawić negatywny dowód testu na COVID-19 (PCR lub test antygenowy) w języku angielskim lub polskim, który został przeprowadzony co najmniej 24 godziny przed wyjazdem.

Szczepienia przeciwko COVID-19 nie zwalniają z obowiązku przeprowadzenia testów.

Wjazd do Polski z Niemiec w styczniu 2022 roku: Tranzyt przez Polskę

Osoby, które przebywają w Polsce nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy na dalszą podróż, zwolnione są z obowiązku kwarantanny.

Zawodowi kierowcy, pracownicy obsługujący ruch towarowy i osobowy oraz osoby przekraczające granicę ze względów zawodowych i biznesowych są zwolnieni z obowiązku kwarantanny i testowania.

Dalsze wyjątki i szczegóły zawierają rozporządzenia i informacje polskiej Straży Granicznej.