Przejdź do treści

Obywatelstwo niemieckie: Tak możesz udowodnić, że znasz język niemiecki

20/11/2023 21:42 - AKTUALIZACJA 20/11/2023 21:46
Wymagania dotyczące znajomości języka niemieckiego przy składaniu wniosku o obywatelstwo

Wymagania dotyczące znajomości języka niemieckiego przy składaniu wniosku o obywatelstwo – Cudzoziemcy mieszkający na stałe w Niemczech mają możliwość ubiegania się o naturalizację, czyli nadanie niemieckiego obywatelstwa ze względu na stały pobyt w Niemczech. Procedura ta nie jest skomplikowana, ale konieczne jest spełnienie określonych warunków. Jednym z tych warunków jest potwierdzenie znajomości języka niemieckiego na poziomie B1. Można to zrobić na kilka sposobów.
Przeczytaj także: Takie warunki trzeba spełnić, aby móc na stałe mieszkać w Niemczech

Wymagania dotyczące znajomości języka niemieckiego przy wniosku o obywatelstwo

Cudzoziemiec, który od dłuższego czasu mieszka legalnie w Niemczech lub cudzoziemiec, który zawarł związek małżeński z obywatelem Niemiec może otrzymać obywatelstwo niemieckie.
W TYM artykule wyjaśniamy po ilu latach pobytu w Niemczech Polak może otrzymać obywatelstwo oraz ile kosztuje cała procedura. 
Warto wiedzieć: Obywatel RP w momencie nabycia obywatelstwa niemieckiego nie traci obywatelstwa polskiego. Z tego też powodu wielu emigrantów z Polski mieszkających w Niemczech korzysta z prawa do naturalizacji. Czytaj dalej poniżej
Zobacz także: Obywatelstwo niemieckie po ślubie: Jak je uzyskać

Wniosek o obywatelstwo niemieckie: Jak wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

Jednym z warunków naturalizacji jest zdanie testu na obywatela Niemiec oraz wykazanie się  dobrą znajomością języka niemieckiego.
Niemiecki ustawodawca za dobrą znajomość języka, wymaganą do otrzymania obywatelstwa uznał za wystarczający poziom B1.  Poziom B1 to trzeci w kolejności poziom biegłości językowej, oznaczający znajomość średniozaawansowaną.
Czytaj także: Niemieckie prawo pracy: 7 najważniejszych zasad

Według europejskich poziomów biegłości językowej osoba znająca język na poziomie B1 posiada następujące umiejętności:

  • Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
  • Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem.
  • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują.
    Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Znajomość języka można udokumentować na kilka sposobów, m.in.:

• przedkładając certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka na poziomie B1 lub wyższym, np. certyfikat TELC, który jest honorowany przy wnioskach o naturalizację
• przedkładając świadectwo ukończenia 4-letniej szkoły, w której językiem wykładowym jest niemiecki,
• przedkładając świadectwo, potwierdzające zdanie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Czytaj także: Praca w Niemczech bez języka. Najlepsze branże i wysokość zarobków

Test na obywatela Niemiec

Składając wniosek o naturalizację oprócz znajomości języka niemieckiego trzeba wykazać się także znajomością systemu prawnego i społecznego Niemiec. Zwykle można to zrobić przystępując do testu na obywatelstwo.
Test ten składa się z 33 pytań, z których 3 dotyczą kraju związkowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Przy każdym pytaniu należy wskazać jedną właściwą spośród czterech możliwych odpowiedzi. Aby zdać egzamin wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 17 pytań. W ostatnich latach statystycznie test zdaje 90 proc. osób. Czytaj więcej: Te pytania znajdują się w teście na obywatela Niemiec

Kto nie musi zdawać testu na obywatela Niemiec

Nie musisz przystępować do testu, jeśli nie masz jeszcze 16 lat lub jeśli nie możesz spełnić wymagań z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku. Z testu naturalizacyjnego zwolnione są również osoby, które posiadają niemieckie świadectwo ukończenia szkoły lub są w stanie udowodnić, że pomyślnie ukończyły studia na niemieckim uniwersytecie w dziedzinie prawa, społeczeństwa, nauk społecznych, nauk politycznych lub administracyjnych.
Źródło: Federalny Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), PolskiObserwator.de