Przejdź do treści

Niemcy: Zasiłek Kindergeld a 500 plus – zasady wypłacania świadczeń Polakom w Niemczech

04/08/2022 10:15 - AKTUALIZACJA 04/08/2022 10:15

Życie w Niemczech: Zasiłek rodzinny Kindergeld a 500 plus – Uproszczono zasady ustalania pierwszeństwa w wypłacie świadczeń rodzinnych Polakom pracującym za granicą.

zasiłek rodzinny kindergeld a 500 plus

Komu przysługuje zasiłek rodzinny Kindergeld?

Zasiłek rodzinny Kindergeld przysługuje wszystkim osobom zatrudnionym w Niemczech, nawet jeśli ich dzieci nie mieszkają w Niemczech. Jednak w związku z koordynacją świadczeń na terenie UE Polacy za granicą muszą pamiętać o zasadach ustalania pierwszeństwa wypłaty świadczeń rodzinnych, aby uniknąć problemów.

ZOBACZ: Niemcy: Polak przegrał sprawę w niemieckim sądzie. Pobierał jednocześnie 500+ i Kindergeld

O przyznanie zasiłku Kindergeld może ubiegać się rodzic, który jest legalnie zatrudniony w Niemczech od co najmniej 6 miesięcy lub który prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub który jest pracownikiem delegowanym. 

Zgodnie z niemieckim prawem, zasiłek rodzinny przysługuje na rodzone dzieci, adoptowane, a także na inne dzieci, które należą do gospodarstwa domowego, tj. dzieci małżonka/-ki, wnuki i dzieci przybrane.

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każde dziecko. W 2022 stawki kształtują się następująco:

  • 219 euro na pierwsze i drugie dziecko
  • 225 euro na trzecie dziecko
  • 250 euro na każde kolejne dziecko.

Wysokość świadczenia wypłacanego rodzinie w zależności od liczby dzieci wynosi:

  • dla  1 dziecka : 219 euro
  • dla  2 dzieci : 438 euro
  • dla  3 dzieci : 663 euro
  • dla  4 dzieci : 913 euro
  • dla  5 dzieci : 1163 euro

ZOBACZ: Terminy wypłat zasiłku Kindergeld w 2022 roku

Dodatek do Kindergeld, czyli Kinderzuschlag

Kinderzuschlag jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego Kindergeld i wypłacanym co miesiąc wraz z nim. Wysokość dodatku zależy od dochodów rodziny. Od 1 lipca 2022 Kinderzuschlag wynosi maksymalnie 209 euro miesięcznie na dziecko. Dodatek mogą otrzymać rodzice, których dochody wynoszą co najmniej 900 euro miesięcznie (w przypadku pary) lub 600 euro (w przypadku samotnej matki lub ojca). Czytaj więcej: Kinderzuschlag w Niemczech w 2022 roku

Czy można pobierać jednocześnie Kindergeld i  świadczenie 500 plus?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ustalając to, w którym kraju rodzina uprawniona jest do pobierania świadczeń rodzinnych, bierze się pod uwagę kraj zatrudnienia lub kraj, w którym mieszkają dzieci. Kraj zatrudnienia jest krajem właściwym w pierwszej kolejności. W sytuacji, gdy oboje rodzice pracują, każde w innym kraju, wówczas krajem właściwym do wypłaty świadczeń jest ten, w którym mieszkają dzieci.

W Polsce trwa już nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, tj. okres który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Świadczenie wychowawcze 500 plus nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, np. Kindergeld. Przepisy unijne wykluczają sytuację, w której rodzina pobiera pełną kwotę świadczeń w dwóch państwach członkowskich jednocześnie, może jednak otrzymać najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw.

Gdy kwota świadczeń rodzinnych przyznanych w kraju właściwym w pierwszej kolejności jest niższa od kwoty świadczeń należnych w drugim kraju, kraj ten przyznaje dodatek dyferencyjny, czyli różnicę. W ten sposób rodzina może otrzymać jedną, najwyższą kwotę świadczeń przewidzianą przez ustawodawstwa poszczególnych państw.

Oznacza to, że jeśli w Polsce pobierane jest na dziecko świadczenie 500 plus wówczas państwo niemieckie wypłaci różnice pomiędzy wysokością obu świadczeń. (Kindergeld pomniejszony o 500 plus).

Niemcy: Dodatek na dziecko w wysokości 320 euro. Oto, kto go wkrótce otrzyma

Źródło: Arbeitsagentur.de, Powroty.gov.pl, PolskiObserwator.de