Przejdź do treści

Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo niemieckie

26/01/2017 12:59 - AKTUALIZACJA 08/02/2022 20:31

paszportniemiecki

Wyjaśniamy po ilu latach pobytu Polak może otrzymać niemiecki paszport, jakie warunki musi spełnić i ile wynoszą opłaty administracyjne za złożenie wniosku o naturalizację.

Polak w momencie nabycia obywatelstwa niemieckiego nie traci obywatelstwa polskiego. Z tego też powodu wielu emigrantów z Polski mieszkających w Niemczech korzysta z prawa do naturalizacji.

Naturalizacja, czyli nadanie niemieckiego obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na stały pobyt w Niemczech nie odbywa się automatycznie. Imigrant, który spełnia określone przez warunki, musi złożyć wniosek o nadanie mu obywatelstwa Niemiec.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy ukończyli 16 lat składają wniosek samodzielnie, natomiast za dzieci i młodzież do lat 16 o naturalizację wnioskują rodzice.

Decydują kraje związkowe
W Republice Federalnej Niemiec przyznawanie obywatelstwa leży w gestii krajów związkowych. Informacje na temat tego, który urząd jest właściwy w sprawie naturalizacji  można uzyskać w administracji danego miasta, gminy lub powiatu oraz lokalnych urzędach ds. cudzoziemców lub doradztwa dla migrantów.

Po ilu latach pobytu Polak  może wystąpić o naturalizację?
Wniosek o naturalizację można złożyć po 8 latach stałego pobytu w Niemczech.
Osoby, które uczęszczały na KURS INTEGRACYJNY i uzyskały certyfikat jego ukończenia (Zertifikat Integrationskurs) mogą nabyć obywatelstwo już po 7 latach legalnego pobytu w Niemczech.

  • Inne warunki , które muszą zostać spełnione to:

– zdany TEST NA OBYWATELSTWO. Tutaj wyjaśniamy jak wygląda egzamin, jaki jest jego koszt i jak się do niego przygotować

– samodzielne pokrywanie kosztów utrzymania (także względem członków rodziny uprawnionych do alimentów), bez pomocy społecznej i zasiłku socjalnego Hartz IV”

– dobra znajomość języka niemieckiego,
– brak wyroku skazującego za czyn karalny,
-uznawanie wolnościowego i demokratycznego porządku ustrojowego Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec

Warto wiedzieć:
Testu na obywatelstwo nie muszą zadawać osoby, które posiadają świadectwo ukończenia niemieckiej szkoły. Ponadto z egzaminu mogą zostać zwolnione osoby ze względu na chorobę fizyczną, umysłową lub psychiczną, bądź też w związku z wiekiem.

Nadawanie obywatelstwa dzieciom cudzoziemców
Dziecko urodzone w Niemczech, którego oboje rodzice są cudzoziemcami nabywają obywatelstwo z chwilą przyjścia na świat na terenie RFN, pod warunkiem jednak, że przynajmniej jedno z rodziców posiada w czasie narodzin dziecka od 8 lat swoje stałe, zgodne z prawem miejsce pobytu w Niemczech i posiada prawo do bezterminowego pobytu na terenie Niemiec.

Koszt naturalizacji
Opłata administracyjna za naturalizację wynosi 255 euro od osoby. Dotyczy to także osób małoletnich, które nabędą obywatelstwo bez swoich rodziców.
Opłata za dzieci (małoletnie), które nabędą obywatelstwo wraz z rodzicami opłata wynosi 51 euro.

Warto wiedzieć:
Osoby o niskich dochodach oraz rodziny wielodzietne mogą uzyskać zniżkę lub skorzystać z możliwości uiszczenia opłaty w ratach.

Więcej informacji na temat naturalizacji i sposobie składania wniosku można uzyskać:

– w urzędzie ds. cudzoziemców lub urząd paszportowym w administracja gminy, miasta lub powiatu
– lokalnych punktach doradztwa dla migrantów
– na stronach internetowych www.einbuergerung.de oraz www.bamf.de/einbuergerung (Można wysłać zapytanie, korzystając z formularza kontaktu: www.bamf.de/kontakt-buergerservice)

oprac. na podst. Bmi.bu.de oraz Bamf.de 

***

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

_________________________________

Powiązane poradniki:

Test na obywatelstwo niemieckie

Integrationskurs, czyli kurs integracyjny w Niemczech

Jak uzyskać obywatelstwo niemieckie po ślubie z Niemcem/Niemką

Jak dziecko może otrzymać obywatelstwo niemieckie?