Przejdź do treści

Jak zdobyć niemieckie obywatelstwo? Wymagania w 2023 roku

27/04/2023 07:32 - AKTUALIZACJA 22/07/2024 12:23
Obywatelstwo niemieckie jak otrzymać

Życie w Niemczech: Jak uzyskać niemieckie obywatelstwo i po ilu latach pobytu to możliwe?
Obywatel Polski w momencie nabycia obywatelstwa niemieckiego nie traci obywatelstwa polskiego. Z tego też powodu wielu emigrantów z Polski mieszkających w Niemczech stara się o naturalizację.
Naturalizacja to proces, w wyniku którego cudzoziemiec staje się obywatelem kraju, a w przypadku Niemiec istnieją pewne wymagania, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać niemieckie obywatelstwo. Do ważniejszych z nich należą: pobyt w Niemczech przez określoną liczbę lat, posiadanie stabilnego źródła dichodu i znajomość języka niemieckiego. W tym artykule wyjaśniamy jakie konkretnie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać niemieckie obywatelstwo.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Takie warunki trzeba spełnić, aby móc na stałe mieszkać w Niemczech

Po ilu latach pobytu w Niemczech Polak może otrzymać obywatelstwo niemieckie


Niemieckie obywatelstwo można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy stwierdzenia pochodzenia. W tym przypadku należy udowodnić i potwierdzić, że któryś z naszych przodków posiadał obywatelstwo niemieckie lub niemieckie korzenie. To skomplikowana procedura, wymagająca przedłożenia wielu dokumentów. Drugim sposobem jest skorzystanie z prawa do naturalizacji. Przysługuje ono osobom, które mieszkają w Niemczech przynajmniej od ośmiu lat – lub trzech, w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Niemiec.
Czytaj więcej: Obywatelstwo niemieckie po ślubie: Jak je uzyskać

Jak długo trzeba mieszkać w Niemczech, żeby móc ubiegać się o naturalizację?

Wraz z naturalizacją stajesz się równoprawnym obywatelem Republiki Federalnej Niemiec ze wszystkimi prawami i obowiązkami obywatelskimi.

Posiadając obywatelstwo niemieckie nabywasz szereg praw:
– czynne i bierne prawo wyborcze, zarówno w wyborach lokalnych jak i wyborach federalnych
– dostęp do statusu urzędnika państwowego
– ochronę konsularną za granicą
– wszystkie prawa gwarantowane przez Ustawę Zasadniczą Republiki Federalnej Niemiec
– zwolnienie z obowiązku wizowego w wielu krajach na całym świecie

Naturalizacja, czyli nadanie niemieckiego obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na stały pobyt w Niemczech nie odbywa się automatycznie. Imigrant, który spełnia określone przez warunki, musi złożyć wniosek o nadanie mu obywatelstwa  niemieckiego.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy ukończyli 16 lat składają wniosek samodzielnie, natomiast za dzieci i młodzież do lat 16 o naturalizację wnioskują rodzice.
Czytaj także: 4 sposoby na SZYBSZE uzyskanie niemieckiego obywatelstwa

Obywatelstwo niemieckie 2023: Wymagania przy składaniu wniosku o naturalizację

Każdy, kto mieszkał legalnie i na stałe w Niemczech od ośmiu lat, ma prawo do naturalizacji pod następującymi warunkami:

– zdać tzw.
–  wykazać posiadanie środków finansowych, umożliwiających utrzymanie się w Niemczech bez korzystania z zasiłku socjalnego Hartz IV i innych zasiłków socjalnych,
–   wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Czytaj: JAK UDOKUMENTOWAĆ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE B1)
– zaakceptować wolnościowy, demokratyczny porządek podstawowy przewidziany w ustawie zasadniczej Federalnej Republiki Niemiec.
– osoba starająca się o naturalizację nie może posiadać wyroku skazującego za czyn karalny. Zobacz: Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Polski przez internet lub listownie

Przeczytaj koniecznie: Te pytania znajdują się w teście na obywatela Niemiec

Ile kosztuje uzyskanie niemieckiego obywatelstwa?

Proces uzyskiwania niemieckiego obywatelstwa wiąże się z dodatkowymi kosztami. Oto, ile wynoszą opłaty w poszczególnych przypadkach:

  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa na podstawie prawa do naturalizacji (długoletni pobyt w Niemczech; małżeństwo z obywatelem Niemiec) >>>>  255€
  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa na podstawie stwierdzenia pochodzenia >>>> 25€
  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa przez dzieci, wraz z rodzicami ubiegającymi się o obywatelstwo >>>> 51€
  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa przez dzieci, bez rodziców >>>> 255€
  • Opłata za test na obywatelstwo niemieckie >>>> 25€
  • Koszt świadectwa naturalizacji >>>> 25€

Czytaj także: Stosy wniosków o naturalizację piętrzą się w urzędach. Oto szacowany czas oczekiwania na obywatelstwo niemieckie

Gdzie złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa niemieckiego

W Republice Federalnej Niemiec przyznawanie obywatelstwa leży w gestii krajów związkowych. Informacje na temat tego, który urząd jest właściwy w sprawie naturalizacji można uzyskać w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania oraz lokalnych urzędach ds. cudzoziemców lub doradztwa dla migrantów.

Test na obywatelstwo

Znajomość systemu prawnego i społecznego oraz warunków życia w Niemczech wymagana do naturalizacji jest zazwyczaj potwierdzana testem na obywatelstwo.
Test ten składa się z 33 pytań, z których 3 dotyczą kraju związkowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Przy każdym pytaniu należy wskazać jedną właściwą spośród czterech możliwych odpowiedzi. Aby zdać egzamin wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 17 pytań. W ostatnich latach statystycznie test zdaje 90 proc. osób.
>>>Kolejnych kilka tysięcy Polaków otrzymało niemieckie obywatelstwo ze względu na pobyt w Niemczech

Kto nie musi zdawać testu na obywatelstwo

Nie musisz przystępować do testu, jeśli nie masz jeszcze 16 lat lub jeśli nie możesz spełnić wymagań z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku. Z testu naturalizacyjnego zwolnione są również osoby, które posiadają niemieckie świadectwo ukończenia szkoły lub są w stanie udowodnić, że pomyślnie ukończyły studia na niemieckim uniwersytecie w dziedzinie prawa, społeczeństwa, nauk społecznych, nauk politycznych lub administracyjnych.

Internetowe centrum testowe BAMF

Na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech (BAMF) możesz wykonać próbny test na obywatelstwo i wyświetlić pełny katalog możliwych pytań.
Test naturalizacji online
Katalog ogólny online

Co się stanie z obywatelstwem polskim po uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa?

Prawo polskie nie zakazuje obywatelom polskim uzyskania obywatelstwa innego kraju. Mówi o tym ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r. z późn.zm). Oznacza to, że po uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa Polak nie traci obywatelstwa polskiego. Należy jednak pamiętać, że w Polsce obowiązuje zasada wyłącznego obywatelstwa. W praktyce oznacza to, że na terenie Polski obywatel zawsze jest traktowany jako Polak i musi posługiwać się polskimi dokumentami. Nie może się legitymować dokumentami obcego kraju, np. paszportem niemieckim.
Wiadomości z Niemiec i ze świata teraz także na kanale YouTube. Subskrybuj kanał PolskiObserwator.de i bądź na bieżąco. Obejrzyj wideo: Obywatelstwo niemieckie – jak je otrzymać

Czytaj także: Te rachunki musisz przechowywać w domu przez wiele lat

Pierwsza publikacja: sierpień 2022. Ostatnia aktualizacja artykułu: 27 kwietnia 2023.
Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne i zawierały aktualne informacje.

Źródło: Federalny Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), PolskiObserwator.de