Przejdź do treści

Obywatelstwo niemieckie już po kilku latach pobytu. Oto aktualne wymagania i koszt naturalizacji

10/01/2024 13:06 - AKTUALIZACJA 19/01/2024 16:38
obywatelstwo niemiecki ze względu na pobyt, wymagania, wniosek, koszty 2024

Niemcy: Obywatelstwo niemieckie po kilku latach pobytu – W poszukiwaniu nowych możliwości i stabilności życiowej, wiele osób zastanawia się nad uzyskaniem obywatelstwa niemieckiego. Proces ten, znany jako naturalizacja, otwiera drzwi do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym Niemiec, oferując szereg korzyści, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Warto wiedzieć, że obywatel Polski w momencie nabycia obywatelstwa niemieckiego nie traci obywatelstwa polskiego. 
Z tego artykułu dowiesz się po jakim czasie można złożyć o obywatelstwo i ile kosztuje naturalizacja. Ponadto wyjaśniamy kto ma prawo do szybszego otrzymania obywatelstwa.
Pilne: Bundestag przyjął nową ustawę o obywatelstwie. Naturalizacja po 5 lub 3 trzech latach, ale jest jeden warunek

Co daje niemieckie obywatelstwo?

Wraz z naturalizacją stajesz się równoprawnym obywatelem Republiki Federalnej Niemiec ze wszystkimi prawami i obowiązkami obywatelskimi.
Przeczytaj koniecznie: Te dodatki przysługują ci w 2024 roku, jeśli mieszkasz w Niemczech

Posiadając obywatelstwo niemieckie nabywasz szereg praw:
– czynne i bierne prawo wyborcze, zarówno w wyborach lokalnych jak i wyborach federalnych
– dostęp do statusu urzędnika państwowego
– ochronę konsularną za granicą
– wszystkie prawa gwarantowane przez Ustawę Zasadniczą Republiki Federalnej Niemiec
– zwolnienie z obowiązku wizowego w wielu krajach na całym świecie

Przeczytaj koniecznie: Takie warunki trzeba spełnić, aby móc na stałe mieszkać w Niemczech

Naturalizacja, czyli nadanie niemieckiego obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na stały pobyt w Niemczech nie odbywa się automatycznie. Imigrant, który spełnia określone przez warunki, musi złożyć wniosek o nadanie mu obywatelstwa  niemieckiego.
>>>Te pytania znajdują się w teście na obywatela Niemiec

Wszyscy cudzoziemcy, którzy ukończyli 16 lat składają wniosek samodzielnie, natomiast za dzieci i młodzież do lat 16 o naturalizację wnioskują rodzice.
Przeczytaj także: Zasiłek rodzinny Kindergeld w 2024 roku. Aktualne informacje dla Polaków

Obywatelstwo niemieckie – wymagania

Możesz złożyć wniosek o obywatelstwo niemieckie jeśli:

Masz swoje główne miejsce zamieszkania w Niemczech
Posiadasz legalny pobyt na terenie Niemiec w Niemczech od:

 • 8 lat lub
 • 7 lat z ukończonym kursem integracyjnym lub
 • 6 lat ze znajomością języka na poziomie B2 lub wyższym lub
 • 3 lata, jeśli jesteś w związku małżeńskim z Niemcem lub od co najmniej dwóch lat jesteś w związku partnerskim
 • Jeśli wniosek składa również Twoja żona/mąż lub dzieci, w ich przypadku mogą obowiązywać krótsze terminy.
 • Posiadasz ważny paszport lub dowód osobisty potwierdzający twoje aktualne obywatelstwo
 • Ani Ty, ani żadna organizacja, której jesteś członkiem lub którą w inny sposób wspierasz, nie popełniacie aktów ekstremistycznych lub terrorystycznych.
 • Nie pobierasz zasiłku obywatelskiego Bürgergeld ani innej zapomogi socjalnej pomocy społecznej
 • Nie masz wcześniejszych wyroków skazujących ani toczącego się śledztwa
 • Znasz zasady funkcjonowania państwa niemieckiego i możesz to udowodnić poprzez: zdany test na obywatela Niemiec lub niemieckie świadectwo ukończenia szkoły lub ukończone z sukcesem studia w zakresie prawa, nauk społecznych, nauk społecznych, polityki lub nauk administracyjnych w Niemczech (decyzję podejmuje organ ds. obywatelstwa) .
 • Znasz język niemiecki co najmniej na poziomie B1 (Czytaj: JAK UDOKUMENTOWAĆ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE B1)

Ile kosztuje uzyskanie niemieckiego obywatelstwa?

Proces uzyskiwania niemieckiego obywatelstwa wiąże się z dodatkowymi kosztami. Oto, ile wynoszą opłaty w poszczególnych przypadkach:

 • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa na podstawie prawa do naturalizacji (długoletni pobyt w Niemczech; małżeństwo z obywatelem Niemiec) >>>>  255€
 • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa na podstawie stwierdzenia pochodzenia >>>> 25€
 • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa przez dzieci, wraz z rodzicami ubiegającymi się o obywatelstwo >>>> 51€
 • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa przez dzieci, bez rodziców >>>> 255€
 • Opłata za test na obywatelstwo niemieckie >>>> 25€
 • Koszt świadectwa naturalizacji >>>> 25€
  Czytaj dalej poniżej
Nowe zasady nabywania niemieckiego obywatelstwa

Gdzie złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa niemieckiego

W Republice Federalnej Niemiec przyznawanie obywatelstwa leży w gestii krajów związkowych. Informacje na temat tego, który urząd jest właściwy w sprawie naturalizacji można uzyskać w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania oraz lokalnych urzędach ds. cudzoziemców lub doradztwa dla migrantów. Informacje na temat można znaleźć także na stronie Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF).

Test na obywatelstwo niemieckie

Znajomość systemu prawnego i społecznego oraz warunków życia w Niemczech wymagana do naturalizacji jest zazwyczaj potwierdzana testem na obywatelstwo.
Test ten składa się z 33 pytań, z których 3 dotyczą kraju związkowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Przy każdym pytaniu należy wskazać jedną właściwą spośród czterech możliwych odpowiedzi. Aby zdać egzamin wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 17 pytań. W ostatnich latach statystycznie test zdaje 90 proc. osób.
Przeczytaj także: Niemcy zachęcają Polaków do przeprowadzki do ich kraju. Miasta na pograniczu oferują hojne „pakiety powitalne”

Kto nie musi zdawać testu na obywatelstwo niemieckie

Nie musisz przystępować do testu, jeśli nie masz jeszcze 16 lat lub jeśli nie możesz spełnić wymagań z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku. Z testu naturalizacyjnego zwolnione są również osoby, które posiadają niemieckie świadectwo ukończenia szkoły lub są w stanie udowodnić, że pomyślnie ukończyły studia na niemieckim uniwersytecie w dziedzinie prawa, społeczeństwa, nauk społecznych, nauk politycznych lub administracyjnych.
Na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech (BAMF) możesz wykonać próbny test na obywatelstwo i wyświetlić pełny katalog możliwych pytań.
Test naturalizacji online
Katalog ogólny online

Co się stanie z obywatelstwem polskim po uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa?

Prawo polskie nie zakazuje obywatelom polskim uzyskania obywatelstwa innego kraju. Mówi o tym ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r. z późn.zm). Oznacza to, że po uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa Polak nie traci obywatelstwa polskiego. Należy jednak pamiętać, że w Polsce obowiązuje zasada wyłącznego obywatelstwa. W praktyce oznacza to, że na terenie Polski obywatel zawsze jest traktowany jako Polak i musi posługiwać się polskimi dokumentami. Nie może się legitymować dokumentami obcego kraju, np. paszportem niemieckim.
Przeczytaj także: Emerytura w Niemczech po 5 latach pracy. Tak to działa w praktyce

Obywatelstwo niemieckie po 5 latach pobytu

Jeśli nowa ustawa zostanie zatwierdzona przez Bundestag od 2024 roku wnioski o obywatelstwo będzie można składać po 5 latach pobytu. Jeśli chodzi o obywateli UE wymagania dotyczące dokumentów, znajomości języka, testu na obywatela Niemiec i kosztów nie powinny znacząco różnić się od tych, obowiązujących obecnie.
Źródło: Federalny Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), Landesamt für Einwanderung (LEA), PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub