Przejdź do treści

Tyle dni wolnego na chore dziecko przysługuje w Niemczech. Sprawdź szczegóły

08/11/2023 16:11 - AKTUALIZACJA 29/11/2023 19:44
zwolnienie na dziecko w Niemczech

Praca w Niemczech Zwolnienie na chore dziecko w Niemczech i zasiłek Kinderkrankengeld –  Rodzice w Niemczech mają prawo do płatnych dni zwolnienia lekarskiego na opiekę nad dzieckiem. Zwolnienie to może być wykorzystane na przykład w przypadku choroby dziecka lub wizyt lekarskich. Oto, ile dni  takiego zwolnienia można wykorzystać w ciągu roku i ile wynosi zasiłek Kinderkrankengeld. Przeczytaj wszystkie najnowsze informacje na ten temat ► Zwolnienie lekarskie w Niemczech.
Czytaj także: Ważne zmiany w Niemczech od 1 stycznia 2024 roku. Dotyczą milionów rodziców, pracowników i emerytów

Zwolnienie w Niemczech na chore dziecko

Prawo do dni wolnych ze względu na opiekę nad dzieckiem w Niemczech reguluje paragraf 45 Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych (dla ubezpieczonych w państwowych kasach chorych) oraz paragraf 616 Kodeksu Cywilnego (dla osób ubezpieczonych prywatnie). 
Stanowią one, że osoby pracujące w Niemczech mogą pozostać w domu, aby opiekować się chorym dzieckiem. Za okres nieobecności w pracy wypłacane jest zasiłek Kinderkrankengeld.  Szczegóły poniżej
Czytaj także: ► Zasiłek rodzinny w Niemczech dla Polaków

Ile dni zwolnienia na chore dziecko przysługuje  w Niemczech

Liczba przysługujących dni wolnych zależy zarówno od wieku dziecka , jak i liczby dzieci. Każdy rodzic ma prawo do 10 dni roboczych wolnego w ciągu jednego roku kalendarzowego. Dni wolne w Niemczech przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem poniżej dwunastego roku życia. Samotne matki lub ojcowie mają prawo do 20 dni wolnego w roku kalendarzowym. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci poniżej dwunastego roku życia rodzice mają prawo 25 dni roboczych zwolnienia od pracy. Samotni rodzice mogą wziąć maksymalnie 50 dni wolnego w ciągu roku. 
>>> Tyle będzie wynosić płaca minimalna w Niemczech od 1 stycznia 2024 r.  

Kto jest uważany za osobę samotnie wychowującą dzieci i może ubiegać się o 60 dni roboczych na dziecko?

Jak podaje Ministerstwo do spraw Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży Niemiec (BMFSFJ) za samotnego rodzica uważa się rodzica, który mieszka z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym i samotnie go  wychowuje lub który jest de facto samotny. 
>>> Tyle wynosi najniższa krajowa w Niemczech w 2023 r. (netto)

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wolne ze względu na opiekę na dzieckiem?

Do uzyskania zwolnienia zwykle konieczne jest, aby dziecko miało mniej niż 12 lat i aby lekarz zaświadczył, że opieka ze strony rodzica jest konieczna –  informuje  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Jeśli dziecko jest niepełnosprawne i zależne od opieki rodziców ich wiek nie ma znaczenia.

Chorobowe na dziecko w Niemczech

Jak informuje BMFSFJ rodzice posiadający ustawowe ubezpieczenie zdrowotne mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy dla dzieci Kinderkrankengeld. Również w tym przypadku obowiązuje granica wieku dwunastu lat dla dzieci, które mają być objęte opieką. Zasiłek chorobowy ze względu na opiekę na dzieckiem wynosi zazwyczaj 90 proc. utraconego wynagrodzenia netto.
>>> Jak uzyskać w Polsce zwolnienie lekarskie do Niemiec

Zwolnienie na dziecko a zasiłek Kinderkrankengeld

Rodzice posiadający ustawowe ubezpieczenie zdrowotne mogą obecnie pobierać zasiłek chorobowy Kinderkrankengeld przez 30 dni roboczych na każde dziecko posiadające ustawowe ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku samotnych matek lub ojców uprawnienie to wzrasta do 60 dni roboczych. Jeśli masz kilkoro dzieci, możesz ubiegać się o maksymalnie 65 dni roboczych zasiłku chorobowego dla dzieci. Samotni rodzice kilkorga dzieci otrzymują zasiłek chorobowy na dziecko przez maksymalnie 130 dni roboczych – wynika z danych BMFSFJ.
>>> Obywatelstwo niemieckie: Tak możesz udowodnić, że znasz niemiecki

Zwolnienie na chore dziecko a praca w niepełnym wymiarze godzin (Teilzeit)

Rodzice pracujący w niepełnym wymiarze godzin, na tzw. Teilzeit mogą również korzystać z dni chorobowych dzieci. Nie powoduje to zmniejszenia dodatkowego świadczenia rodzicielskiego. 

Zwolnienie lekarskie na dziecko a Minijob

Rodzice zatrudnieni na tzw. Minijob zazwyczaj nie otrzymują zasiłku chorobowego na dzieci z kasy chorych, ale mają prawo do bezpłatnego zwolnienia z pracy.
>>> Minijob w Niemczech 2024: Nowy limit zarobków i godzin pracy od 1 stycznia

Zasiłek Kinderkrankengeld dla ubezpieczonych prywatnie

Pracownikom ubezpieczonym prywatnie nie przysługuje zasiłek chorobowy na dzieci. 

Co jeśli jeden z rodziców ma ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, a drugi ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Jeżeli jeden z rodziców i dziecko objęci są ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym, rodzic ten ma prawo do zasiłku chorobowego na dziecko. Jeżeli dziecko jest ubezpieczone prywatnie z drugim rodzicem prawo do zasiłku chorobowego na dziecko nie przysługuje. Źródło: BMFSFJ, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub