Przejdź do treści

Kiedy dziecko uzyskuje niemieckie obywatelstwo?

12/09/2022 17:50


Życie w Niemczech: Obywatelstwo dziecka urodzonego w Niemczech – Czy dziecko urodzone w Niemczech otrzymuje niemieckie obywatelstwo? Czy dziecko urodzone w Niemczech ma prawo otrzymać niemiecki paszport? Oto, co mówią przepisy.

obywatelstwo niemieckie po ilu latach

Prawo krwi, czyli nabycie obywatelstwa niemieckiego po rodzicu-Niemcu

Zgodnie z obowiązującym prawem obywatelstwo niemieckie nabywa automatycznie dziecko urodzone na terenie Niemiec, którego przynajmniej jedno z rodziców jest Niemcem.

>>>Polacy z niemieckim paszportem – nowe dane na temat liczby osób naturalizowanych na obywateli Niemiec

Dziecko obywatela niemieckiego urodzone za granicą


Dziecko urodzone po 31.12.1999 r. urodzone za granicą , którego jedno z rodziców jest Niemcem, może nabyć obywatelstwo niemieckie, gdy rodzic zgłosi w przeciągu roku od urodzenia dziecka jego narodziny niemieckiej placówce dyplomatycznej (ambasadzie lub konsulacie).

Jeżeli obydwoje rodzice są obywatelami niemieckimi, obywatelstwo niemieckie nie jest przekazywanie dziecku tylko wtedy, gdy obydwoje rodzice urodzeni są po 31.12.1999 roku za granicą i tam na stałe mieszkają.

>>>Po ilu latach Polak może uzyskać obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie dla dziecka cudzoziemców, które urodziło się na terenie Republiki Federalnej Niemiec

Od dnia 1 stycznia 2000 roku dziecko rodziców, którzy są cudzoziemcami, uzyskuje niemieckie obywatelstwo poprzez urodzenie w Niemczech, jeżeli jedno z rodziców:
a) od ośmiu lat przebywa legalnie na stałe w Niemczech  (dotyczy obywateli UE)
b) posiada uprawnienie do pobytu (Aufentaltsberechtigung) lub od trzech lat posiada zezwolenie na pobyt (Aufenthalserlaubnis) na czas nieokreślony (dotyczy obywateli państw spoza UE)

Dzieci urodzone w Niemczech przed dniem 1 styczna 2000 roku nie nabyły obywatelstwa niemieckiego jedynie na podstawie faktu urodzenia się w Niemczech.

Bardzo ważne: W planach nowego rządu federalnego jest skrócenie czasu, po którym Polacy i inni cudzoziemcy będą mogli wystąpić o naturalizację. Planowane jest również złagodzenie obecnych ścisłych przepisów dotyczących posiadania więcej niż jednego obywatelstwa. Byłoby to korzystne dla obywateli spoza UE, którzy w przypadku ubiegania się o naturalizację w Niemczech, muszą zrezygnować z obywatelstwa kraju pochodzenia. Czytaj więcej: Obywatelstwo niemieckie już po pięciu latach. Plany nowego rządu federalnego

Obywatelstwo przez adopcję

Dziecko adoptowane może uzyskać obywatelstwo niemieckie, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem niemieckim w momencie adopcji. Jeśli adopcja jest prawnie skuteczna zgodnie z prawem niemieckim i jeśli adoptowane dziecko nie ma jeszcze 18 lat w momencie adopcji.

Obywatelstwo przez naturalizację

Dla dzieci, które nie mają rodziców niemieckich lub nie urodziły się w Niemczech, pozostaje możliwość naturalizacji.

Od 16 roku życia dzieci mogą samodzielnie składać wnioski o przyznanie obywatelstwa niemieckiego. Przed osiągnięciem tego wieku wniosek musi jednak złożyć rodzic lub opiekun prawny.

W przypadku dzieci poniżej 18 roku życia bez własnych dochodów, które składają wniosek wraz z rodzicami, koszt wniosku wynosi zaledwie 51 euro. Jeśli o obywatelstwo ubiega się tylko dziecko, obowiązuje pełna opłata w wysokości 255 euro.

>>>Koszty związane ze złożeniem wniosku o nabycie obywatelstwa niemieckiego

W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia nabycie obywatelstwa jest zazwyczaj możliwe po trzech latach pobytu w Niemczech. Wymogi dotyczące znajomości języka niemieckiego zwykle są uproszczone wobec dzieci.

Prawo do  posiadania podwójnego obywatelstwa przez Polaków

Ani prawo niemieckie, ani prawo polskie nie zabrania swoim obywatelom posiadania obywatelstwa więcej niż jednego państwa. Oznacza to, że potomkowie polskich emigrantów urodzeni w Niemczech mogą posiadać dwa paszporty.

Podstawa prawna:
Sposoby nabywania obywatelstwa niemieckiego reguluje ustawa o obywatelstwie niemieckim (Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG)
Źródło: Bundesverwaltungsamt, Polen.diplo.de, PolskiObserwator.de

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News