w

Kiedy dziecko uzyskuje niemieckie obywatelstwo?

Kiedy dziecko uzyskuje niemieckie obywatelstwo?
dzieci18

Czy dziecko urodzone w Niemczech otrzymuje niemieckie obywatelstwo? Kiedy dziecko automatycznie staje się Niemcem? Wyjaśniamy.

Prawo krwi, czyli nabycie obywatelstwa niemieckiego po rodzicu-Niemcu

Zgodnie z obowiązującym prawem obywatelstwo niemieckie nabywa automatycznie dziecko urodzone na terenie Niemiec, którego przynajmniej jedno z rodziców jest Niemcem.

 

Dziecko Niemca urodzone za granicą
Dziecko urodzone po 31.12.1999 r. urodzone za granicą , którego jedno z rodziców jest Niemcem, może nabyć obywatelstwo niemieckie, gdy rodzic zgłosi w przeciągu roku od urodzenia dziecka jego narodziny niemieckiej placówce dyplomatycznej (ambasadzie lub konsulacie).

Jeżeli obydwoje rodzice są obywatelami niemieckimi, obywatelstwo niemieckie nie jest przekazywanie dziecku tylko wtedy, gdy obydwoje rodzice urodzeni są po 31.12.1999 roku za granicą i tam na stałe mieszkają.

 

Obywatelstwo niemieckie dla dziecka cudzoziemców, które urodziło się na terenie Republiki Federalnej Niemiec

Od dnia 1 stycznia 2000 roku dziecko rodziców, którzy są cudzoziemcami, uzyskuje niemieckie obywatelstwo poprzez urodzenie w Niemczech, jeżeli jedno z rodziców:
a) od ośmiu lat przebywa legalnie na stałe w Niemczech  (dotyczy obywateli UE)
b) posiada uprawnienie do pobytu (Aufentaltsberechtigung) lub od trzech lat posiada zezwolenie na pobyt (Aufenthalserlaubnis) na czas nieokreślony (dotyczy obywateli państw spoza UE)

 

Dzieci urodzone w Niemczech przed dniem 1 styczna 2000 roku nie nabyły obywatelstwa niemieckiego jedynie na podstawie faktu urodzenia się w Niemczech.

 

Prawo do  posiadania podwójnego obywatelstwa przez Polaków

Ani prawo niemieckie, ani prawo polskie nie zabrania swoim obywatelom posiadania obywatelstwa więcej niż jednego państwa. Oznacza to, że potomkowie polskich emigrantów urodzeni w Niemczech mogą posiadać dwa paszporty.

Podstawa prawna:
Sposoby nabywania obywatelstwa niemieckiego reguluje ustawa o obywatelstwie niemieckim (Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG)
oprac. na podst. serwisu internetowego Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce

***

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

________________________________________

Podobne artykuły:

Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo niemieckie

https://polskiobserwator.de/osiedlenie-sie/obywatelstwo-niemieckie-i-kwestia-udowodnienia-znajomosci-jezyka-niemieckiego/

 

 

 

 

A Ty jak postrzegasz emigrację?

Nowy portal online dla Polaków w Niemczech. Ortel Connect: informacje w Twoim języku – z Twojego świata