Przejdź do treści

Minijob w Niemczech 2023: Te zmiany już obowiązują

30/01/2023 11:07
Minijob w Niemczech 2023

Praca w Niemczech: Minijob w Niemczech 2023 – Minijob to niezwykle popularna forma zatrudnienia w Niemczech. Korzystają z niej zwłaszcza osoby, które chcą sobie dorobić do pensji lub emerytury, a także studenci i kobiety wychowujące dzieci, które mogą pracować w małym wymiarze godzin tygodniowo. Oto, ile aktualnie wynoszą limity zarobków na Minijob i kto naprawdę nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne.
Czytaj także: Podwójna wypłata dla pracowników w Niemczech. Oto komu przysługuje

Limity zarobków na Minijob 2023

Wynagrodzenie za pracę w ramach Minijob nie może przekraczać miesięcznej kwoty określonej przez prawo. Podobnie jak w tym roku, w 2022 roku wynagrodzenie za pracę na Minijob w 2023 roku nie może przekraczać kwoty 520 euro miesięcznie. Należy pamiętać, że w Niemczech także pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin obejmuje minimalne wynagrodzenie (Mindestlohn). Aktualnie minimalna, ustawowa stawka za godzinę pracy w Niemczech wynosi 12 euro brutto.
Czytaj także: Płaca minimalna w Niemczech w 2023 roku. Aktualne stawki z podziałem na branże

Minijob 2023 a składki na ubezpieczenie 

Osoby zatrudnione na Minijob nie muszą odprowadzać składek na ubezpieczenie zdrowotne, ani na wypadek bezrobocia. Zgodnie z przepisami prawa są jednak objęte obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Nie mniej prawo zezwala jednak na zwolnienie z tego obowiązku. Nie jest trudno takie zwolnienie uzyskać – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek u swojego pracodawcy. Ważne jest jednak, aby miesięczna płaca nie przekroczyła kwoty 520 euro miesięcznie, a roczny dochód 6 240  euro. 

Minijob 2023 a podatki

Osoby na Minijob, których roczne dochody nie przekraczają 6 240 euro nie płacąc podatku dochodowego. Wynika to z tego, że w Niemczech podatek dochodowy jest naliczany przy zarobkach przekraczających 9744 euro rocznie.
Czytaj także: Zarobki w Niemczech: Ile wynoszą brutto, a ile netto

Kto może dorabiać sobie na Minijob w 2023 roku

Pracę na Minijob można łączyć z innymi formami zatrudnienia. Osoba pracująca na etacie, może sobie dorabiać do pensji poprzez Minijob, pod warunkiem jednak, że nie jest to praca w tej samej firmie.
Czytaj także: Płaca minimalna w Niemczech w 2023 roku: Już w styczniu pierwsza podwyżka

Kilka prac na Minijob

Osoba, która nie ma stałej pracy może pracować na Minijob u więcej niż jednego pracodawcy, ale łączne dochody z tych łączonych mini-prac nie może przekraczać kwoty 520 euro. W praktyce oznacza to, że można pracować po kilka godzin w różnych miejscach

Minijob 2023 –  Ile dni urlopu przysługuje 

Zgodnie z zasadą równego traktowania minijobberzy mają takie samo prawo do urlopu wypoczynkowego jak pracownicy etatowi. Federalna ustawa o urlopach stanowi, że pracownicy mają prawo do co najmniej czterech tygodni lub 24 dni roboczych urlopu. Decydującym czynnikiem nie jest to, ile godzin minipracownik pracuje, ale ile dni.  
Ustawa o świętach federalnych zakłada 6-dniowy tydzień pracy. Oznacza to, że pracownik na Minijob  ma prawo do 24 dni urlopu tylko wtedy, gdy pracuje również sześć dni w tygodniu. Jeżeli minijobber pracuje tylko pięć lub mniej dni w tygodniu, prawo do urlopu należy odpowiednio obliczyć.  
Czytaj także: Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2023 roku

Liczbę dni urlopu na Minijob oblicza się według wzoru:

Liczba dni roboczych w tygodniu x 24 : 6 
Jeśli więc minipracownik przepracuje pięć dni, przysługuje mu 20 dni urlopu. Jeśli pracuje tylko dwa dni w tygodniu, ma prawo do ośmiu dni urlopu w roku.  

Minijob 2023 a wypłata nadgodzin, premii i dodatków

W kwestii wynagrodzenia za pracę w dni świąteczne, nadgodziny, wypłatę premii i ochrony przed bezpodstawnym zwolnieniem przy Minijob obowiązują takie same przepisy, co w przypadku innego rodzaju stosunków pracy (oznacza to, że w pracownicy na tzw. małym etacie nie mogą być dyskryminowani w kwestii pracowniczych).
Czytaj także: Niemcy: Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymają dodatki finansowe w 2023 roku

Źródło: Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de