Przejdź do treści

Rząd ogranicza lekcje języka ojczystego dla mniejszości niemieckiej w Polsce. To odpowiedź na niewypełnione przez Niemcy zobowiązania

14/10/2022 21:20 - AKTUALIZACJA 14/10/2022 21:22
Ograniczenie języka ojczystego dla mniejszości niemieckiej

Wiadomości z Niemiec: Ograniczenie języka ojczystego dla mniejszości niemieckiej. Polski rząd znacznie ograniczył lekcje języka ojczystego dla ponad 50 000 dzieci pochodzenia niemieckiego. Od września uczą się niemieckiego tylko przez jedną godzinę tygodniowo zamiast trzech. Według Polski, to Niemcy nie wypełniły swoich zobowiązań wobec mieszkających tam dzieci polskiego pochodzenia.

>>> Mapa polskich szkół w Niemczech. Poszukaj szkoły polskiej dla Twojego dziecka

Ograniczenie języka ojczystego dla mniejszości niemieckiej

Götz Frömming, rzecznik ds. polityki szkolnej i dyrektor grupy parlamentarnej AfD w Bundestagu, wyjaśnił cytowany przez portal Afdbundestag.de, że „konflikt między rządami Niemiec i Polski nie może być prowadzony na plecach dzieci. Obie strony muszą szybko znaleźć rozwiązanie oparte na porozumieniu sąsiedzkim. Aby móc w pełni zagwarantować naukę języka niemieckim dzieciom pomimo konfliktu, rząd federalny musi teraz wkroczyć i udzielić finansowej pomocy pomostowej do czasu znalezienia rozwiązania z krajami związkowymi i stroną polską. Grupa parlamentarna AfD wprowadziła już ten temat do trwających debat budżetowych i będzie nadal wspierać go w parlamencie”.

Na początku lutego br. polski minister edukacji i nauki wydał rozporządzenie zmniejszające od nowego roku szkolnego z trzech do jednej tygodniowo liczbę godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości. Pozostałych mniejszości w Polsce ten zapis rozporządzenia nie obowiązuje.

Kilka dni później, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernard Gaida określił rozporządzenie mianem jawnie dyskryminującego mniejszość niemiecką. W ocenie Gaidy w ten sposób zostały naruszone polskie prawo i podpisane przez Polskę traktaty międzynarodowe.

Z pisma wystosowanego w styczniu br. przez wiceministra Piątkowskiego wynika, że poziom wydatków na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości stale wzrastał. W 2021 roku przeznaczono na ten cel 237 mln zł, czyli ok. 4,9 tys. zł w przeliczeniu na jednego ucznia.

Według Polski, to Niemcy nie wypełniły swoich zobowiązań wobec mieszkających tam dzieci polskiego pochodzenia

Pod koniec marca br. rzeczniczka resortu edukacji i nauki Anna Ostrowska powiedziała, że MEiN wykonuje tylko dyspozycję ustawodawcy, który w ustawie budżetowej ograniczył środki na nauczanie jęz. niemieckiego jako ojczystego z ok. 240 mln zł do kwoty 200 mln zł.

Jak zauważyła, „niestety stan realizacji przez stronę niemiecką postanowień Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r., w zakresie nauczania języka polskiego (język ojczysty – art. 21, języka drugiego kraju – art. 25) należy uznać za nieproporcjonalny względem zakresu ich wdrożenia przez Polskę”.

„Ponadto Niemcy nie zapewniają powszechnych rozwiązań organizacyjno-finansowych umożliwiających prowadzenie nauki języka polskiego” – dodała.

Organizowanie i finansowanie edukacji publicznej nie leży w gestii rządu federalnego. Nauczanie języka polskiego w szkołach publicznych jest finansowane, wspólnie z nauczaniem innych przedmiotów, z budżetów krajów związkowych.

źródło: PAP, Afdbundestag.de, PolskiObserwator.de