Przejdź do treści

Zanieczyszczenie środowiska zabija więcej ludzi niż COVID-19

17/02/2022 16:05

Zanieczyszczenie środowiska na świecie zabija co roku więcej ludzi niż pandemia Covid-19. ONZ wzywa do podjęcia „natychmiastowych działań”.

Zanieczyszczenie środowiska na świecie

Zanieczyszczenie środowiska na świecie powoduje więcej zgonów niż koronawirus

Zanieczyszczenia spowodowane przez kraje i firmy powodują więcej zgonów na całym świecie niż pandemia COVID-19, wynika z raportu środowiskowego ONZ cytowanego przez  Reuters . Urzędnicy ONZ wzywają do podjęcia „natychmiastowych działań” w celu zakazania niektórych toksycznych chemikaliów.

Według raportu ONZ, zanieczyszczenie pestycydami, tworzywami sztucznymi lub e-odpadami jest odpowiedzialne za co najmniej 9 milionów przedwczesnych zgonów rocznie, a problem ten jest w dużej mierze ignorowany.

Zanieczyszczenie środowiska na świecie: Miliony przedwczesnych zgonów każdego roku

Według danych Worldometer, pandemia COVID-19 spowodowała prawie 5,9 miliona zgonów.

„Obecne podejście do zarządzania ryzykiem stwarzanym przez zanieczyszczenia i substancje toksyczne wyraźnie zawodzą, co skutkuje powszechnymi naruszeniami prawa do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska” – powiedział David Boyd, który podpisał raport ONZ.

Dokument ma zostać przedstawiony Radzie Praw Człowieka ONZ w przyszłym miesiącu. Raport wzywa do zakazu stosowania polifluoroalkilu i perfluoroalkilu, chemikaliów stosowanych w produktach gospodarstwa domowego, takich jak naczynia kuchenne z powłoką zapobiegającą przywieraniu, które są uznane za rakotwórcze i nie rozkładają się w sposób naturalny.

Relokacja społeczności dotkniętych zanieczyszczeniem

Dokument zaleca również oczyszczenie zanieczyszczonych obszarów, a w skrajnych przypadkach nawet przeniesienie dotkniętych społeczności – wielu z nich ubogich, zmarginalizowanych i tubylczych – z tak zwanych „stref ofiarnych”.

Termin ten, pierwotnie używany do opisania obszarów prób jądrowych, został użyty w raporcie, aby objąć każdą lokalizację, która jest silnie skażona lub stała się „niezdatna” do zamieszkania z powodu zmian klimatu.

Ursula von der Leyen: Wynajęła prywatny samolot, aby pokonać 50 km

Sekretarz Generalna ONZ Michelle Bachelet nazwała zagrożenia dla środowiska największym wyzwaniem w zakresie praw człowieka, przy czym w procesach dotyczących praw człowieka z powodzeniem powołano się na coraz większą liczbę pozwów dotyczących klimatu i środowiska.

źródło: Reuters, PolskiObserwator.de

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News