Przejdź do treści

Uszkodzenie samochodu w wyniku powodzi: W tych przypadkach ubezpieczenie nie pokrywa szkód

13/06/2024 13:00
Uszkodzenie samochodu w wyniku powodzi

Uszkodzenie samochodu w wyniku powodzi – Gdy tylko poziom rzeki osiągnie poziom krytyczny, mieszkańcy powinni szybko zapewnić sobie i swoim najważniejszym kosztownościom bezpieczeństwo. Jeśli będziesz czekać zbyt długo, możesz zostać uwięziony w strefie powodziowej. Większość ludzi naturalnie martwi się o swoje domy – ale równie często uszkodzeniu ulegają także samochody. Jeśli woda sięgnie szyb, pojazdu może nie dać się już uratować. Ale która firma ubezpieczeniowa pokryje koszty naprawy? I kiedy może odmówić zapłaty?

Uszkodzenie samochodu w wyniku powodzi

Zasadniczo właściciele samochodów otrzymują zwrot kosztów za szkody spowodowane przez powódź w ich pojeździe w ramach częściowo kompleksowego ubezpieczenia. Istnieją jednak przypadki, w których firma ubezpieczeniowa może zmniejszyć lub nawet całkowicie odmówić wypłaty. Jeśli zostałeś ostrzeżony o powodzi w odpowiednim czasie i miałeś możliwość opuszczenia danego obszaru wraz z samochodem przed powodzią, możesz zostać z pustymi rękami – podaje 24auto.de.

Jazda przez zalany tunel

Ważne jest, aby poważnie traktować ostrzeżenia władz. W końcu każdy, kto wjedzie swoim samochodem w masę wody (np. w zalanym tunelu lub przejeździe) i dozna tzw. młota wodnego (uszkodzenie silnika spowodowane przez wodę), może zostać pozostawiony z kosztami naprawy. W takim przypadku szkoda nie byłaby bezpośrednio spowodowana zalaniem z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej, ale niewłaściwym postępowaniem kierowcy – wyjaśnia Auto Club Europa (ACE). Wyjątkiem byłaby sytuacja, w której zalanie nastąpiło tak niespodziewanie, że nie można było na czas wyłączyć silnika. Jednak nawet w takim przypadku istnieje ryzyko odmowy wypłaty świadczenia, przynajmniej częściowo, z powodu rażącego niedbalstwa.
Czytaj także: Ubezpieczenie domu: bez tej dodatkowej klauzuli wiele osób dotkniętych powodzią zostanie z niczym

Firmy ubezpieczeniowe stosują podobną zasadę np. w przypadku uszkodzeń samochodów w wyniku burzy: Jeśli spadające dachówki lub gałęzie uszkodzą pojazd w wyniku np. burzy, odpowiedzialność ponosi zazwyczaj częściowe casco. Jeśli jednak kierowca uderzy w wyraźnie widoczną gałąź na drodze, sam ponosi odpowiedzialność za szkody.