Przejdź do treści

Obywatelstwo niemieckie po ślubie: Jak je uzyskać

01/06/2022 19:20 - AKTUALIZACJA 10/06/2022 14:35

Życie w Niemczech: Obywatelstwo niemieckie ze względu na małżeństwo z obywatelem Niemiec – Wyjaśniamy jak je uzyskać.

Sam fakt  zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Niemiec nie powoduje, że z „automatu” zostanie Wam przyznane obywatelstwo niemieckie. Obywatelstwo niemieckie może Wam jednak zostać nadane na Wasz wniosek i pod warunkiem, że spełniacie  pewne określone przez prawo warunki.

>>>Polacy z niemieckim paszportem – nowe dane na temat liczby osób naturalizowanych na obywateli Niemiec

Obywatelstwo niemieckie ze względu na małżeństwo z obywatelem Niemiec – jak je uzyskać

Oto najważniejsze  informację na temat zasad  przyznawania  obywatelstwa niemieckiego obywatelowi UE, który zwarł związek małżeński lub związek partnerski z Niemcem lub Niemką.

>>>Koszty związane z nabyciem niemieckiego obywatelstwa

1. Dla nas, Polaków, nabycie obywatelstwa niemieckiego nie oznacza utraty polskiego paszportu. Wynika to z faktu, że oba kraje nie zabraniają swoim obywatelom posiadania więcej niż jednego obywatelstwa.

2. Zgodnie z art. 9 ustawy o obywatelstwie (Staatsangehörigkeitsgesetz) cudzoziemiec, który poślubił Niemca/Niemkę ma prawo do naturalizacji po 2 latach od ślubu i o ile jest zameldowany na terenie Niemiec od co najmniej 3 lat.

3. Aby uzyskać niemiecki paszport trzeba spełnić następujące warunki:

– zdać tzw. TEST NA OBYWATELSTWO NIEMIECKIE,
–  wykazać posiadanie środków finansowych, umożliwiających utrzymanie się w Niemczech bez korzystania z zasiłku socjalnego Hartz IV i innych zasiłków socjalnych,
–   wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Czytaj: JAK UDOKUMENTOWAĆ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE B1)
– zaakceptować wolnościowy, demokratyczny porządek podstawowy przewidziany w ustawie zasadniczej Federalnej Republiki Niemiec.
– osoba starająca się o naturalizację nie może posiadać wyroku skazującego za czyn karalny.

Warto wiedzieć: fakt, że z powodu utraty pracy pobiera się zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld) lub świadczenia socjalne (Sozialhilfe)   nie jest przeszkodą do uzyskania niemieckiego obywatelstwa, pod warunkiem, że znaleźliśmy się w trudnej sytuacji finansowej z przyczyn od nas niezależnych.

4. Koszty związane z uzyskiwaniem obywatelstwa niemieckiego

Opłata administracyjna przy wniosku o naturalizację wynosi:
255 euro w przypadku osób dorosłych
51 euro w przypadku nieletnich dzieci naturalizowanych wraz z rodzicami.

Czytaj także: Obywatelstwo niemieckie: Po ilu latach pobytu można złożyć wniosek i ile to kosztuje

Źródło: Auswaertiges-amt.de, Polen.diplo.de, PolskiObserwator.de