Przejdź do treści

Prawo pracy w Niemczech: Wypowiedzenie umowy o pracę

01/09/2022 17:10 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:32

Praca w Niemczech: Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez podania przyczyny? Co należy się pracownikowi w Niemczech po rozwiązaniu stosunku pracy? Kiedy wypowiedzenie jest nieważne?  Oto wszystko, co musisz wiedzieć rozwiązanie stosunku pracy w Niemczech.

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech

Różnica między zwykłym a nadzwyczajnym rozwiązaniem umowy o pracę w Niemczech?

W Niemczech istnieją dwa główne rodzaje rozwiązania stosunku pracy: zwykłe i nadzwyczajne:

  • Wypowiedzenie zwykłe  kończy stosunek pracy zgodnie z przepisami ustawowymi lub umownymi. Niezależnie od tego, czy pracownik sam składa wypowiedzenie, czy zostaje zwolniony, w obu przypadkach obowiązują stosowne okresy wypowiedzenia stosunku pracy i przepisy. 
  • Zwolnienie nadzwyczajne  wymaga ważnego powodu. W przypadku zaistnienia tak ważnej przyczyny stosunek pracy może zostać rozwiązany w trybie natychmiastowym – bez wypowiedzenia.

Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym, powinieneś natychmiast skontaktować się z adwokatem, ponieważ szybkie działanie jest tutaj szczególnie ważne. Co do zasady wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym oznacza również zablokowanie okresu zasiłku dla bezrobotnych i może zagrozić stabilności finansowej pracownika.

Kiedy wypowiedzenie jest nieważne?

Należy pamiętać, że w Niemczech pracodawca musi spełnić kilka warunków, aby wypowiedzenie miało moc prawną. Po pierwsze musi zostać podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do jego wręczenia. Zwykle jest to dyrektor generalny. Może zostać doręczone pracownikowi osobiście lub wysłane listem poleconym. Jeżeli pracodawca przesłał wypowiedzenie smsem lub e-mailem, jest ono nieważne. 

Teoretycznie wypowiedzenie ma moc prawną  o ile zostało  złożone na piśmie.  W praktyce zdarza się jednak, że pracownik  otrzymuje wypowiedzenie ustne i nie zgłasza sprawy do sądu, co w efekcie powoduje, że po upływie określonego terminu staje się ono ważne.

Jakie terminy wypowiedzenia obowiązują w Niemczech?

Z reguły w Niemczech obowiązuje ustawowy okres wypowiedzenia określony w § 622 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ustawowy okres wypowiedzenia różni się w zależności od długości okresu zatrudnienia pracownika w danej firmie. Pracodawcy i pracownicy mogą jednak w indywidualnej umowie uzgodnić inne, dłuższe okresy wypowiedzenia. 

Termin wypowiedzenia zostaje podany w Niemczech w umowie o pracę lub w zbiorowych umowach o pracę (branżowych).  Najczęściej stosuje się  termin 4 tygodni w przypadku stałej umowy i 2 tygodni w przypadku trwania okresu próbnego. Więcej na temat okresu wypowiedzenia pisaliśmy w artykule: Okres wypowiedzenia – od czego zależy? Ile wynosi?

Czy pracownik może zostać zwolniony „bez powodu”?

To zależy. Osoby zatrudnione w małych firmach lub pracownicy zatrudnieni od mniej niż 6 miesięcy, nie mają zagwarantowanej prawnej ochrony przed zwolnieniem. Firma musi jedynie przestrzegać ustawowego okresu wypowiedzenia i innych wymogów formalnych.

Jeśli jednak pracuje w firmie zatrudniającej więcej niż 10 pracowników i ma już przepracowane pierwsze 6 miesięcy, pracodawca MUSI podać ważny powód wypowiedzenia.

Uwaga: Pracodawca nie musi podawać przyczyny przy wypowiedzeniu umowy!

Rozwiązanie umowy z powodu choroby pracownika

Jesienno-zimowe infekcje często zmuszają nas do spędzenia kilku dni w łóżku, a nieobecność w pracy wydłuża się do nawet dwóch tygodni. Jest to stresujące nie tylko dla osoby chorej, ale również dla pracodawcy. Strach przed utratą pracy z powodu choroby jest często nieuzasadniony. Zależy to jednak od tego, jak długo pracownicy są nieobecni. Jeśli choruje przez kilka dni w roku, pracodawca nie może go po prostu zwolnić. Reguluje to ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem (KSchG). Ważne jest jednak, aby liczba dni chorobowych była utrzymana w rozsądnych granicach. Istnieją jednak przypadki, kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu choroby. Pisaliśmy o tym w artykule: Rozwiązanie umowy z powodu choroby pracownika

Co należy się pracownikowi od pracodawcy?

Jeśli pracownika obowiązuje 4-tygodniowy okres wypowiedzenia należy pamiętać, że pracodawca musi wypłacić mu pensję również za ten ostatni miesiąc plus ewentualny ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Oprócz tego każdy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy oraz wydruk elektronicznego zaświadczenia pracodawcy o wypłaconym pracownikowi w ciągu roku wynagrodzeniu i odprowadzonym od niego podatku od wynagrodzenia.

źródło: T-online.de, PolskiObserwator.de