Przejdź do treści

4 sposoby na SZYBSZE uzyskanie niemieckiego obywatelstwa

14/02/2023 15:38 - AKTUALIZACJA 22/07/2024 12:24

Życie w Niemczech: Jak uzyskać SZYBKO obywatelstwo niemieckie? Niemieckie obywatelstwo można uzyskać przeważnie po 8 latach. W niektórych przypadkach jednak czas oczekiwania może zostać skrócony do 7, 6 lub nawet 3 lat.
PRZECZYTAJ: Ile kosztuje obywatelstwo niemieckie? Oto ukryte koszty, na które trzeba być przygotowanym

Niemieckie obywatelstwo można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy stwierdzenia pochodzenia. W tym przypadku należy udowodnić i potwierdzić, że któryś z naszych przodków posiadał obywatelstwo niemieckie lub niemieckie korzenie. To skomplikowana procedura, wymagająca przedłożenia wielu dokumentów. Drugim sposobem jest skorzystanie z prawa do naturalizacji. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Obywatelstwo niemieckie: Po ilu latach pobytu Polak może złożyć wniosek. Istnieją jednak przypadki, kiedy czas oczekiwania można skrócić o kilka lat.

W planach koalicji rządowej jest skrócenie czasu, po którym Polacy i inni cudzoziemcy będą mogli wystąpić o naturalizację. W połowie grudnia 2021 roku  kanclerz Niemiec nakreślił w Bundestagu swoją wizję Niemiec, podkreślając potrzebę transformacji, jeśli chodzi o imigrację, integrację, klimat i modernizację. Rząd federalny planuje przegląd systemu imigracyjnego i procesu nadawania obywatelstwa niemieckiego.

Obejmuje to szybkie procedury azylowe i dobre perspektywy dla osób, które się tu dobrze zintegrowały, ale także konsekwentną deportację, zwłaszcza przestępców i osób niebezpiecznych, do ich krajów pochodzenia. >>> Kiedy dziecko uzyskuje niemieckie obywatelstwo?

Scholz powiedział wówczas, że rząd zamierza umożliwić uzyskanie obywatelstwa po pięciu latach legalnego pobytu w Niemczech. Przypominamy, że obecnie jest to osiem lat. Choć nie ma jeszcze jasnej daty podpisania ustawy, jest to projekt priorytetowy dla minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD). Oznacza to, że zmiany wejdą w życie prawdopodobnie pod koniec roku lub w pierwszej połowie 2023 roku.

Niemniej jednak, już teraz czas oczekiwania można skrócić i to znacząco. Oto 4 sposoby na SZYBSZE uzyskanie niemieckiego obywatelstwa.

Obywatelstwo niemieckie po 3 latach

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem spośród 4, które opisujemy jest nabycie niemieckiego obywatelstwa ze względu na małżeństwo z obywatelem Niemiec. Sam fakt zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Niemiec nie powoduje, że z „automatu” zostanie Wam przyznane obywatelstwo niemieckie. Zgodnie z art. 9 ustawy o obywatelstwie (Staatsangehörigkeitsgesetz) cudzoziemiec, który poślubił Niemca/Niemkę ma prawo do naturalizacji po 2 latach od ślubu i o ile jest zameldowany na terenie Niemiec od co najmniej 3 lat. Aby uzyskać w tym przypadku niemiecki paszport trzeba spełnić następujące warunki, o których pisaliśmy w artykule: Obywatelstwo niemieckie po ślubie: Jak je uzyskać

Obywatelstwo niemieckie po 5 latach

Ten sposób dotyczy tylko niewielkiej grupy osób, ale warto o niej wspomnieć. Dzieci bezpaństwowców urodzone w Niemczech mogą otrzymać obywatelstwo niemieckie już po pięciu latach

Dotyczy to dzieci uchodźców lub osób, które zostały pozbawione poprzedniego obywatelstwa. Co do zasady wniosek należy złożyć przed ukończeniem przez dziecko 21 lat i nie powinno ono mieć na swoim koncie żadnych przestępstw, które groziłyby karą od 5 lat pozbawienia wolności.

Obywatelstwo niemieckie po 6 latach

Dwie grupy osób mogą ubiegać się o obywatelstwo niemieckie po 6 latach. Są to uchodźcy i osoby „specjalnie zintegrowane”.

Do pierwszej grupy należą osoby ubiegające się o azyl, uchodźcy i dorośli bezpaństwowcy, którzy legalnie mieszkają w Niemczech od co najmniej 6 lat – wliczając w to okres oczekiwania na decyzję w sprawie ich wniosku o azyl. 

W przypadku drugiej grupy kryteria mogą być nieco mylące: co dokładnie jest dowodem specjalnej integracji? 

Najprostszą odpowiedzią są umiejętności językowe. Chociaż osoby ubiegające się o obywatelstwo niemieckie muszą wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, osoby posiadające certyfikat na poziomie B2, generalnie mogą ubiegać się o przyspieszone obywatelstwo już po sześciu latach legalnego pobytu w Niemczech. Sprawdź czy twój niemiecki jest wystarczająco dobry, aby uzyskać niemieckie obywatelstwo

Jeśli nasze umiejętności językowe nie są na najwyższym poziomie, istnieją inne możliwości udowodnienia specjalnej integracji, które mogą obejmować posiadanie tytułu magistra lub doktora na niemieckim uniwersytecie, ukończenie szkolenia zawodowego w kraju lub wykazanie się wysokimi osiągnięciami zawodowymi i/lub akademickimi. 

W przypadku wniosku o obywatelstwo po sześciu latach urzędnicy mogą uwzględnić także „szczególne zaangażowanie na rzecz Niemiec”. Choć może to brzmieć niezrozumiale, oznacza to zazwyczaj dłuższy okres pracy wolontaryjnej w organizacji charytatywnej lub innej organizacji non-profit w Niemczech.

Różne kraje związkowe mogą mieć również swoje własne specyficzne kryteria, więc jeśli uważamy, że możemy mieć prawo do nabycia obywatelstwa niemieckiego i przebywasz tu od sześciu lat, najlepiej zasięgnąć porady w lokalnym Einbürgerungsbehörde (Urzędzie ds. Obywatelstwa).

Obywatelstwo niemieckie po 7 latach

O rok możemy skrócić prawo do nabycia obywatelstwa niemieckiego kończąc kurs integracyjny. Kurs integracyjny ułatwia życie w Niemczech i zwiększa szanse na rynku pracy. Obejmuje kurs językowy i kurs orientacyjny. 

Ogólny kurs integracyjny składa się z kursu językowego obejmującego 600 godzin lekcyjnych. Kurs ten składa się z bloków, z których każdy obejmuje po 100 godzin lekcyjnych. Pierwsze 300 godzin lekcyjnych nosi nazwę podstawowego, a następne 300 godzin lekcyjnych rozszerzonego kursu językowego.

Na kursie językowym omawia się ważne tematy z życia codziennego, jak np.: mieszkanie, zdrowie, praca, edukacja i wychowanie dzieci, czas wolny itp. Kursanci uczą się także pisania mejli i listów, wypełniania formularzy, prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę, itp.

Kurs orientacyjny stanowi  ostatni blok kursu integracyjnego i obejmuje 100 godzin. Kursanci zdobywają wiedzę na temat niemieckiego porządku prawnego, historii i kultury; praw i obowiązujących w Niemczech, regionu miejsca zamieszkania; wartościach, które są ważne w Niemczech, itp.

Tematy poznane na kursie orientacyjnym odpowiadają zagadnieniom wymaganym na TEŚCIE NA OBYWATELSTWO NIEMIECKIE. Więcej na temat kursu integracyjnego pisaliśmy w artykule: Kurs integracyjny (Integrationskurs) dla osób zamierzających żyć i pracować w Niemczech

Wiadomości z Niemiec teraz także na kanale YouTube. Subskrybuj kanał PolskiObserwator.de i bądź na bieżąco. Zobacz wideo: Dzieci urodzone w Niemczech nabędą automatyczne prawo do obywatelstwa. Jest jednak jeden warunek!

źródło: Federalny Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), PolskiObserwator.de

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News