Przejdź do treści
Home » Zwolnienie lekarskie podczas urlopu w Polsce

Zwolnienie lekarskie podczas urlopu w Polsce

Pracujesz w Niemczech, ale zachorowałeś podczas urlopu w Polsce? Oto, co powinieneś zrobić.

Urlop wypoczynkowy pozwala każdemu pracownikowi na odpoczynek i regenerację sił psycho-fizycznych, dlatego też w przypadku choroby, która nie pozwala na wypoczęcie, pracownik ma prawo do przerwania urlopu i przejścia na zwolnienie lekarskie, także w przypadku, gdy przebywa na urlopie za granicą, np. w Polsce.

Czytaj także: Prawo pracy w Niemczech. Kilka najważniejszych zasad

Choroba podczas urlopu w Polsce

Jeżeli zachorujemy podczas urlopu w Polsce, musimy w ciągu trzech dni od wydania przez polskiego lekarza zwolnienia lekarskiego na druku ZUS-ZLA przesłać je do Krankenkasse oraz do pracodawcy. Lekarz wypisujący zwolnienie wypełnia trzy druki: oryginał w kolorze czerwonym przeznaczony dla ZUS, egzemplarz zwolnienia w kolorze zielonym dla pacjenta oraz trzeci egzemplarz, który pozostawia u siebie. Numer statystyczny naszej choroby pojawia się tylko na oryginale. Ponieważ niemieckie kasy chorych potrzebują informacji na temat diagnozy, ważne jest, aby złożyć w swojej niemieckiej kasie chorych, obok kopii zielonego egzemplarza, który jest przeznaczony właśnie dla nas celem doręczenia pracodawcy – także kopię oryginału (czerwony druk). Przyspiesza to znacznie zarejestrowanie polskiego zwolnienia lekarskiego przez Krankenkasse. O chorobie należy także niezwłocznie powiadomić naszego pracodawcę.

Należy pamiętać, że Krankenkasse jest instytucją uprawnioną do uzyskania w Polskim ZUSie wszelkich informacji potwierdzających prawdziwość doręczonego zwolnienia oraz ma prawo do zlecenia przebadania ubezpieczonego w celu potwierdzenia diagnozy.Zwolnienie najlepiej wysłać listem potwierdzonym z potwierdzeniem odbioru. Należy pamiętać, zwolnienie musi zostać opatrzone w stempel, podpis lekarza oraz adres, pod którym chory przebywa.

Zwolnienie ZUS-ZLA wysłane do niemieckiej kasy chorych nie musi być tłumaczone. O ewentualne tłumaczenie może poprosić natomiast pracodawca.

PolskiObserwator.de

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2019 r.

Czytaj także:

Zwolnienie lekarskie w Niemczech. Zasady dot. chorobowego, które powinien znać każdy pracownik